Sterke stijging duurzaam beleggen zet door, maar zorgen over greenwashing bij institutionele beleggers nemen ook toe

Bron
Schroders

Uit de Institutional Investor Study van Schroders in 2020 blijkt dat actieve betrokkenheid en rentmeesterschap voor grote beleggers ontzettend belangrijk is geworden als aanjager van duurzame verandering. Naarmate duurzaam beleggen als beleggingskeuze steeds meer gemeengoed wordt, blijkt uit het onderzoek echter dat ‘greenwashing’ een nieuwe uitdaging vormt. Ongeveer 60% van de beleggers vindt ‘greenwashing’, d.w.z. ‘een gebrek aan duidelijke, algemene definities van duurzaam beleggen’, een van de grootste obstakels voor hun voorgenomen duurzame beleggingen.

Aan het onderzoek hebben 650 internationale institutionele beleggers meegewerkt die een gezamenlijk vermogen van 25,9 biljoen dollar beheren. Ruim 5% van de Europese partijen die deelnamen aan het onderzoek, waren Nederlandse beleggers. 59% van deze instellingen gaf aan dat actieve betrokkenheid en rentmeesterschap zwaar weegt in de beoordeling van duurzaamheid.

Dit is een aanzienlijke stijging vergeleken met 38% vorig jaar. Bovendien is de aandacht van beleggers voor een inclusieve beleggingsbenadering, die hoofdzakelijk bestaat uit het maken van een positieve selectie van de best presterende ondernemingen of beleggingen, ook toegenomen van 44% tot 61%. Het aantal beleggers dat daarentegen voor een uitsluitingsbenadering koos, daalde even hard van 53% naar 36%.

De resultaten lijken erop te wijzen dat betrokkenheid en stemgedrag nu steeds meer als een belangrijk aspect voor verandering worden beschouwd, in plaats van beleggingen simpelweg afbouwen.
Beleggers noemden als de drie belangrijkste signalen voor geslaagde betrokkenheid transparante publicaties, meetbare resultaten en consequent stemmen tegen ondernemingen om veranderingen te bevorderen.
Voor het tweede opeenvolgende jaar waren en bleven milieuvraagstukken het belangrijkste betrokkenheidsthema voor beleggers. Zij wezen verder naar landelijke overheden en het bedrijfsleven als de twee belangrijke belanghebbenden die de meeste verantwoordelijkheid dragen om klimaatverandering te voorkomen.
Deze breed gedragen trend was ook meer in het algemeen te zien in het aanhoudende vertrouwen van beleggers in duurzaam beleggen. Slecht 12% van de beleggers meldde niet in duurzame beleggingen te beleggen: een duidelijke daling ten opzichte van 19% vorig jaar.
De trend zet naar verwachting door. In totaal verwachtte 68% van de beleggers wereldwijd dat duurzaam beleggen in de komende vijf jaar belangrijker wordt. De toegenomen aandacht komt door instellingen die hun beleggingen proberen af te stemmen op hun bedrijfswaarden, die op regelgevingsdruk en druk uit de branche reageren en, positiever bekeken, die ervan overtuigd zijn dat duurzaam beleggen voor hoger rendement en minder risico zorgt.
Naast de beleggingsuitdagingen door ‘greenwashing’, meldde bijna de helft van de beleggers (48%) dat hun mogelijkheden om duurzaam te beleggen werden beperkt door een gebrek aan transparantie en gepubliceerde gegevens: een stijging vergeleken met de 40% van een jaar geleden.
Het is echter bemoedigend te constateren dat de prestaties aan belang bleven inboeten. Iets minder dan de helft (45%) van de beleggers noemde prestatieoverwegingen in verband met duurzaam beleggen, wat minder is dan de 48% van vorig jaar en de 51% in 2018.
Sterker nog, circa 55% van de beleggers meldde dat gegevens of bewijs waarmee wordt aangetoond dat duurzaam beleggen betere rendementen oplevert, hen ervan zou overtuigen om hun allocaties te verhogen. Dit thema is in de afgelopen drie jaar gegroeid van 49% vorig jaar en 34% in 2018.
Andy Howard, Global Head of Sustainable Investments bij Schroders, zei: “Beleggers stellen hogere eisen aan hun vermogensbeheerders als het gaat om duurzaamheid en deze eisen worden steeds gedetailleerder.” “Wij kunnen klanten helpen hun weg te vinden in het aanbod van duurzame beleggingen en ze begeleiden om hun doelstellingen te bereiken via bedrijfseigen tools zoals SustainEX en wij kunnen met onze betrokkenheid en ons stemgedrag positieve veranderingen stimuleren. Het bewijs stapelt zich op dat duurzaam beleggen en een stevig rendement wel degelijk kunnen samengaan.”
“Wij juichen nieuwe regelgeving toe die zorgt voor concrete actie en waarmee ‘greenwashing’ wordt bestreden. Dit zou helpen om echte veranderingen teweeg te brengen en het voor beleggers gemakkelijker maken om geïnformeerde keuzes te maken. Tegelijkertijd is het essentieel dat vermogensbeheerders en beleggers niet worden overdonderd door de toenemende eisen en de stroom aan duurzaamheidsinformatie. Wij werken nauw samen met branche-initiatieven, beleidsmakers en met toezichthouders om de juiste balans te vinden”
Elly Irving, Head of Engagement bij Schroders, zei:
“Actief aandeelhouderschap is nu belangrijker dan ooit. Beleggers hebben de plicht om ondernemingen verantwoording te laten afleggen en hebben een kans om positieve verandering te bevorderen. Daarom heeft Schroders actief aandeelhouderschap zo hoog in het vaandel staan. Door met ondernemingen de dialoog aan te gaan en van ons stemrecht gebruik te maken, kunnen wij duurzame verandering bevorderen en beter aan de beleggingsbehoeften van onze klanten voldoen.”
“We naderen een integratie van 100% in ons volledige vermogen, waardoor betrokkenheid nu een door beleggers gevraagde activiteit is die in het gehele bedrijf courant is.”
Voor het volledige rapport van de Schroders Institutional Investor Study 2020:
Share Button