APG: 2020 wordt recordjaar voor duurzame obligaties

Bron
APG

2020 wordt een recordjaar voor groene, sociale en duurzame (‘gelabelde’) obligaties, met meer deals en meer variatie in grootte, labels en uitgevers. Door de exploderende uitgifte van sociale obligaties in reactie op de Covid-pandemie bereikt de markt het punt waarop de groei steeds sneller gaat. APG is al jaren pleitbezorger voor een groene, sociale en duurzame obligatiemarkt.

Jaar in jaar uit groeit de markt sinds de uitgifte van de eerste groene obligatie in 2009. Maar er zijn duidelijke signalen dat de uitgifte nu naar een hogere versnelling schakelt; in de eerste negen maanden van 2020 werd voor € 304 miljard aan gelabelde obligaties uitgegeven, tegenover € 274 miljard in heel 2019. De expansie van de markt wordt deels gedreven door dezelfde factoren als voorheen, zoals strengere milieuwetgeving en een groeiende voorkeur om duurzaam te beleggen.

Keerpunt

Maar ook andere factoren spelen een rol. Er is dit jaar een golf nieuwe uitgiftes van sociale obligaties in reactie op de Covid-pandemie. Overheden, supranationale instellingen en zelfs bedrijven geven ‘Corona-obligaties’ uit voor de financiering van bijvoorbeeld werkgelegenheidsprogramma’s en steun aan kleine bedrijven. De Europese Unie (EU) heeft onlangs de eerste tranche van maximaal € 100 miljard aan sociale obligaties uitgegeven om de Europese werkgelegenheid te beschermen. Samen met het voornemen van de EU om een derde van het herstelpakket (€ 750 miljard) te financieren met gelabelde obligaties, zal dit de markt een verdere impuls geven.

Na de Covid-uitbraak heeft de gelabelde obligatiemarkt het punt bereikt waarop de groei steeds sneller gaat”, zegt Joshua Linder, specialist Vastrentende Waarden bij APG Asset Management (APG). Alle gelabelde obligaties laten een sterke groei zien, maar vooral de enorme toename van de uitgifte van sociale obligaties springt in het oog. In het derde kwartaal van 2020 was de uitgifte van sociale obligaties ruim elf keer zo hoog als het kwartaal ervoor.

Meer diversiteit

Wat ook opvalt in 2020 is de omvang van individuele uitgiftes van gelabelde obligaties. In de eerste negen maanden van dit jaar waren er 30 deals van meer dan € 1,7 miljard, tegenover 15 in heel 2019. Een daarvan is een duurzame obligatie van Google-eigenaar Alphabet, met € 4,85 miljard de tot nog toe grootste uitgifte van een gelabelde bedrijfsobligatie. Linder: “Dit is een voorbeeld van de projectmix die mogelijk is met een duurzame obligatie. De opbrengst wordt gebruikt voor projecten op het gebied van betaalbare huisvesting en steun aan kleine bedrijven, in combinatie met initiatieven op milieugebied.”

De uitgiftes van meer dan € 1,7 miljard zijn verdeeld over alle soorten uitgevers (overheden, supranationale instellingen en bedrijven) en labels (groen, sociaal en duurzaam). “Ook dat is een indicatie dat de markt snel volwassen wordt”, zegt Adam Hynes, portfolio manager Vastrentende Waarden bij APG. “De groei van de markt maakt het voor ons niet alleen mogelijk om meer te beleggen in gelabelde obligaties, maar ook om te spreiden over bedrijfssectoren en uitgevers die eerder niet actief waren in deze markt.”

Vooral in de financiële sector is de groei sterk. Een voorbeeld is de sociale obligatie van de Spaanse bank BBVA, in mei 2020 de eerste Corona-obligatie uitgegeven door een Europese financiële instelling. “Op het hoogtepunt van de crisis gaven meerdere Spaanse banken sociale obligaties uit om de noodsituatie in de gezondheidszorg en de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie te bestrijden”, zegt Rinse Boersma, portfolio manager Vastrentende Waarden bij APG. “Het zegt veel dat de uitgifte vijf keer overtekend was. Maar dankzij onze langdurige relatie met de uitgevende instellingen kregen we toch een groot deel van wat we wilden kopen toegewezen.”

Ook zijn er in het derde kwartaal van 2020 verschillende uitgiftes van ‘duurzaamheidsgerelateerde’ (sustainability-linked) obligaties geweest, een bemoedigend teken dat ook deze nog jonge markt de wind in de rug krijgt. Anders dan bij gelabelde obligaties, is de opbrengst van zulke obligaties niet bestemd voor specifieke milieu- of sociale projecten, maar voor algemene bedrijfsdoeleinden. Wel legt de uitgever zich vast op bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen. Worden die niet behaald, dan moet op de obligatie extra rente worden betaald.

Pleitbezorger

APG maakt zich al vanaf het begin – namens de pensioenfondsklanten – sterk voor groei van de gelabelde obligatiemarkt. “Ik overdrijf niet als ik zeg dat onze dialoog met bedrijven en andere betrokkenen een aanjager is geweest voor de ontwikkeling van deze markt”, zegt Scott Cavanagh, bij APG specialist Vastrentende Waarden. “APG staat bekend als een pleitbezorger van meer uitgifte van gelabelde obligaties en als een partij die zich inspant om de markt verder te ontwikkelen.”

“Zoals een concurrent/collega eens zei: ‘Je weet altijd wie er vragen zal stellen over de uitgifte van groene, sociale en duurzame obligaties”, vervolgt Cavanagh. “We laten weten wat wij belangrijk vinden en delen de lessen van eerdere deals. En natuurlijk spreken we onze steun voor de markt en onze interesse in de uitgifte van gelabelde obligaties uit. Dat is de sleutel tot onze aanpak.”

Bijdragen aan duurzame ambities

Beleggen in gelabelde obligaties wordt steeds belangrijker voor APG en onze pensioenfondsklanten. Eind 2019 belegden we namens ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG € 9 miljard in zulke obligaties, waarmee APG een van ’s werelds grootste beleggers in groene, sociale en duurzame obligaties is. Dit jaar hebben we tot nog toe ruim € 1 miljard belegd in Corona-obligaties. Om (mogelijke) uitgevers bewust te maken van onze verwachtingen en om een gezonde groei van de markt te stimuleren, hebben we de Guidelines for Green, Social and Sustainable bonds gepubliceerd.

De markt groeit en de diversiteit in omvang van de transacties, uitgevers en labels neemt toe. Onmiskenbaar gaat het dus de goede kant op. Toch blijft er ruimte voor verdere verbetering. “We moeten altijd waakzaam blijven voor greenwashing [duurzamer voordoen dan in werkelijkheid het geval is red.]”, zegt Cavanagh. “En hoewel we een pleitbezorger van de markt voor gelabelde obligaties zijn, weten we ook dat niet alle deals voldoen aan onze risico- en rendementseisen.”

Share Button