Nederlandse zonneparken in toenemende mate gezien als alternatieve beleggingscategorie

Bron
Savills

Volgens het vandaag door internationale vastgoedadviseur Savills gepubliceerde onderzoeksrapport “Spotlight: Solar Parks – the new alternative investment” worden zonneparken een steeds interessantere beleggingscategorie door gunstige risico-rendementsverhoudingen in tijden van lage rente.

Het aandeel zonne-energie in duurzame opgewekte energie is toegenomen van 1,83% in 2012 tot 23,7% in 2019. Echter, de huidige hoeveelheid duurzame energie is nog onvoldoende om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Decentrale besluitvorming en stroomlijnen van verschillende ruimtelijke belangen in een dichtbevolkt land vormen de belangrijkste beleidsmatige uitdagingen voor de ontwikkeling van zonneparken in Nederland. Tevens is de verwachting dat de capaciteit voor twee derde van de hoogspannings- en tussen/middenspanningsstations waarschijnlijk te laag zal zijn in 2030. Om dit te ondervangen wordt het netwerk van bestaande stations verzwaard en zullen er nieuwe stations gebouwd worden. Dit is echter een tijdrovend en vooral een kostbaar proces.

Janine de Ruiter, Associate Renewable Energy Investment bij Savills in Nederland, licht toe: “De sector staat dus voor beleidsmatige en praktische uitdagingen. Ondanks dat in veel landen nog subsidies nodig zijn voor de rendabiliteit van zonneparken, is toch een toenemende beleggingsinteresse waarneembaar onder institutionele beleggers. Union Investment, Nordcap en Aguilla hebben bijvoorbeeld reeds een “renewable energy” fonds opgericht met als doel hun portfolio te diversifiëren en bovendien te profiteren van gunstige en alternatieve risico-rendementsprofielen in tijden van lage rentes.

Dit roept de vraag op hoe een risico-rendementsprofiel van een zonnepark eruit ziet,  bijvoorbeeld in vergelijking tot vastgoed. Waar in eerste instantie partijen investeerden in de ontwikkeling van zonneparken en deze vervolgens in portefeuille hielden, mede door gebrek aan investeerders voor dit type product, worden nu op de Nederlandse markt de eerste ontwikkelingen en gerealiseerde zonneparken verkocht aan beleggers. De voornaamste reden voor de meer traditionele beleggers om in te stappen, is de zekerheid over de rendabiliteit, de schaalvergroting van de zonneparken en het stimulerende beleid vanuit de overheid. Daarnaast zorgt het voor een ware ‘run’ op geschikte gronden met het doel om in één keer tienduizenden zonnepanelen te kunnen plaatsen. Dit alles duidt op een volwassen wordende markt, grotendeels gedreven door de effecten van de niet meer terug te draaien ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Beleggen in zonneparken wordt hiermee een alternatieve asset class.

Voor het opwekken van hernieuwbare energie kan subsidie worden aangevraagd bij de Rijksoverheid. Dit betreft de Stimulering Duurzame Energie (SDE++) subsidie, welke de onrendabele top tussen conventionele en duurzame methoden van stroomopwekking bekostigt. De aanvraagperiode voor de nieuwe SDE++ subsidieronde wordt op dinsdag 24 november om 09.00 uur opengesteld.

Share Button