ABP belegt al 20% in Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Bron
ABP

In 2025 wilde ABP dat 20% van haar beleggingen bijdraagt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Uit het pas verschenen jaarverslag blijkt dat ze dit doel in 2022 al behaalden.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties. Ze richten zich op het streven naar een betere, welvarende wereld door uitdagingen aan te pakken, zoals klimaatverandering, toegang tot schoon water en goede gezondheidszorg. Beleggingen in bedrijven waarvan de producten en diensten bijdragen aan het behalen van de SDG’s én waarop we een goed rendement kunnen maken, noemen we Sustainable Development Investments (SDI’s).

Goed pensioen in een leefbare wereld

ABP wil een goed een pensioen in een leefbare wereld bieden. Daarom stelden ze in 2020 als doel dat in 2025 20% van ons belegd vermogen moet bijdragen aan SDG’s. Hierbij belegt ABP vooral in SDG’s die bijdragen aan een beter klimaat (denk aan betaalbare en duurzame energie) en duurzame steden en gemeenschappen (SDG 3). Eind 2022 hadden we € 91,7 miljard euro belegd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waarmee het doel voor 2025 nu al behaald is.

Goed rendement afgezet tegen risico

“Een voorbeeld van een belegging die bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is een fonds waaraan we ons in 2022 verbonden. Van 2022 tot 2024 zullen we er € 570 miljoen in beleggen. Het fonds, opgericht door aanbieder ILX, kiest en bundelt de leningen die worden uitgegeven door organisaties als de Wereldbank, de Afrikaanse ontwikkelingsbank en de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO. Dit soort beleggingen kent een aantrekkelijke risico-return profiel. Dit betekent dat het verwachte rendement goed is als je het afzet tegen het risico.”

Leningen voor de aanleg van zonneparken

Het fonds van ILX wordt de komende 3 jaar gevuld met private leningen aan bedrijven en projecten in landen die voor grote duurzame uitdagingen staan. Zo worden er via ILX leningen verstrekt voor de aanleg van bijvoorbeeld zonneparken in Afrika maar ook aan vrouwen in Zuid-Amerika die hun eigen zaak willen opstarten. ABP belegt daarnaast al langer in de obligatieleningen van FMO.

Share Button