DNB actualiseert speerpunten toezicht: duurzaamheidsrisico’s vragen extra aandacht

Bron
DNB

De coronacrisis vergt veel aandacht en inspanning van de financiële sector. Tegelijkertijd staan banken, verzekeraars en pensioenfondsen voor structurele uitdagingen op de middellange termijn die de financiële instellingen niet voor zich uit kunnen schuiven. In de geactualiseerde ‘Visie op Toezicht 2021-2024’ concretiseert de Nederlandsche Bank (DNB) haar in 2018 geformuleerde speerpunten op het gebied van technologische vernieuwing, duurzaamheid en financieel-economische criminaliteit. Dat doen wij met nader uitgewerkte ambities die aangeven wat wij als toezichthouder in de komende periode verwachten van de onder ons toezicht staande financiële instellingen en wat de sector kan verwachten van ons. 

Dit kwam vandaag naar voren bij een digitale persbijeenkomst onder leiding van de beide DNB-directeuren toezicht, Else Bos en Frank Elderson. Beiden riepen de banken op tot concrete inspanningen om de gevolgen van de huidige crisis te kunnen blijven weerstaan (zie DNBulletin). Else Bos: ‘De structurele uitdagingen op de middellange termijn wachten niet tot de coronacrisis achter ons ligt. Dat vraagt veel van de instellingen in de sector en de mensen die daar werken, en ook van ons als toezichthouder’.

Duurzaamheidsrisico’s vragen extra aandacht

Een goede beheersing van de duurzaamheidsrisico’s bij financiële instellingen vergt nog meer aandacht van DNB. In de afgelopen jaren hebben we onderzocht hoe klimaatverandering, de energietransitie en biodiversiteitsverlies financiële instellingen kunnen raken. De volgende stap is dat instellingen dit integreren in hun beleid en hun risicobeheersing, en dat DNB dit verder integreert in het toezicht op instellingen.

Share Button