Tool van KPMG en University of Cambridge meet maatschappelijke impact beleggingen

Bron
KPMG

Partner

KPMG en de University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) hebben een online tool ontwikkeld die vermogensbeheerders op portefeuilleniveau inzicht biedt in de maatschappelijke en ecologische impact van de investeringen die zij doen. De Sustainable Investment Framework Navigator (SIFN) is een Software as a Service (SaaS) tool die in staat is om de maatschappelijke impact van beleggingsportefeuilles te beoordelen volgens een gemeenschappelijke standaard. Hierdoor zijn zowel vermogensbeheerders als investeerders in staat meer afgewogen en duurzame keuzes te maken bij hun investeringen en de reële impact van een beleggingsportefeuille te meten. 

De SIFN is gebaseerd op het Sustainable Investment Framework dat CISL heeft ontwikkeld in samenwerking met de Investment Leaders Group (ILG). Dit framework biedt inzicht in de invloed van investeringen op mens en milieu aan de hand van zes thema’s die afgeleid zijn van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, climate stability, recourse security, healthy ecosystems, basic needs, wellbeing en decent work.

Financiële sector vervult sleutelpositie

Covid-19 heeft duidelijk gemaakt dat de balans in de wereld de afgelopen jaren ernstig verstoord is geraakt”, zegt Arjan de Draaijer, partner bij KPMG Sustainability. De Draaijer: “De draagkracht van de aarde op wereldschaal is ruimschoots overschreden. De pandemie heeft bij veel bedrijven duidelijk een nieuw licht laten schijnen op hun bestaansrecht, hun gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en de noodzakelijke transitie naar een duurzame economie. De financiële sector speelt een cruciale rol in deze transitie. En het meten van de impact van investeringsbeslissingen is essentieel om deze rol goed te kunnen interpreteren. Eén van de grootste uitdagingen waarmee vermogensbeheerders op dit moment worden geconfronteerd bij het krijgen van inzicht in de impact van hun beleggingsfondsen is een gebrek aan gemeenschappelijke meetnormen.

Complexe beleggingsportefeuilles

Het meten van de impact van één thema op één specifiek aandeel is volgens Jake Reynolds van CISL nog relatief eenvoudig. Reynolds: “Het wordt echter een ander verhaal als het om meerdere thema’s en een volledige beleggingsportefeuille gaat. Dan wordt het heel lastig om een beeld te krijgen van de maatschappelijke impact. Bovendien is er voor veel thema’s simpelweg een gebrek aan betrouwbare data en is het buitengewoon moeilijk om op vergelijkbare basis tussen verschillende investeringen tot een gedegen oordeel te komen. Het raamwerk van CISL biedt een oplossing voor dit probleem in de vorm van zes eenvoudige berekeningen op basis van direct beschikbare data. De samenwerking met CISL stelt ons in staat het raamwerk verder te ontwikkelen zodra nieuwe data beschikbaar komt.

Helderheid voor stakeholders

KPMG investeert van oudsher in technologie en innovatie om klanten te helpen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. De Draaijer: “Ook in de financiële sector. SIFN biedt de mogelijkheid  om met een eenvoudig dashboard complexe informatie te verwerken en betekenisvolle inzichten te krijgen. Bovendien kunnen beleggingsportefeuilles worden getoetst aan de hand van de de SDG’s. Zo kunnen wij onze klanten helpen een betere wereld op te bouwen die gericht is op duurzaamheid, veerkracht en impact. Het uiteindelijke doel is alle beleggingsportefeuilles op een gemeenschappelijke basis te kunnen beoordelen en daarmee helderheid te scheppen voor investeerders en andere stakeholders. Dit zal de transitie van kapitaal naar meer milieuvriendelijke en sociaal duurzame investeringen bevorderen en vermogensbeheerders ondersteunen om deze relevante gegevens op een consistente wijze te publiceren.

Share Button