AFM: Pensioenuitvoerders moeten zich op tijd voorbereiden op Sustainable Finance Disclosure Regulation

Bron
AFM

Op 10 maart 2021 treden extra regels over informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen in werking. Dit is het gevolg van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De AFM wijst pensioenuitvoerders in een sectorbrief op het belang van een goede voorbereiding. Ook geeft de toezichthouder handvatten met betrekking tot de implementatie.

In het kort:

  • de AFM geeft handvatten voor naleving SFDR-verordening
  • de AFM zet in sectorbrief belang uiteen van goede voorbereiding op SFDR
  • de AFM gaat toezicht houden op de naleving van de SFDR

Deze verordening verplicht tot nadere transparantie over duurzaamheid. De sectorbrief is gericht aan pensioenuitvoerders, dat wil zeggen pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen (PPI’s) en pensioenuitvoerders in de tweede pensioenpijler.

Transparante informatie

De sectorbrief biedt pensioenuitvoerders handvatten om de eindbeleggers/consumenten op een transparante manier te informeren over duurzaamheid. Ook wil de toezichthouder de sector aanzetten tot het zoeken van oplossingen voor de implementatie van de verplichtingen. Daarnaast vinden er gesprekken met brancheorganisaties plaats over dit onderwerp. Als meer details bekend zijn over de technical standards van de SFDR worden deze op www.afm.nl gepubliceerd.

Share Button