VastNed publiceert Green Finance Framework en verkrijgt groene kredietfaciliteit van € 40 miljoen

Bron
Vastned

Vastned, de beursgenoteerde Europese vastgoedonderneming met focus op ‘venues for premium shopping’, publiceert vandaag het Vastned Green Finance Framework en is onder dit framework een nieuwe gecommitteerde Green Revolving Credit Facility van € 40 miljoen overeengekomen waarin ABN AMRO en Rabobank elk voor € 20 miljoen participeren.

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van Vastned’s missie, strategie en organisatie. Om duurzaamheid in de financieringen van Vastned te verankeren heeft Vastned een Green Finance Framework (“Framework”) ontwikkeld. Het Framework heeft als doel het (her)financieren van energiezuinig commercieel en residentieel vastgoed, dat bijdraagt aan het behoud van historische stadscentra. Onder dit Framework kan Vastned verschillende groene financieringsinstrumenten uitgeven.

Onder dit Framework is Vastned al een nieuwe gecommitteerde Green Revolving Credit Facility (“Green RCF”) van € 40 miljoen overeengekomen waarin ABN AMRO Bank N.V. en Coöperatieve Rabobank U.A. elk voor € 20 miljoen participeren. De Green RCF heeft een looptijd van 3 jaar, tegen een marktconforme variabele rente. Daarnaast heeft Vastned een reeds bestaande ‘uncommitted multi purpose facility’ met ABN AMRO verlaagd van € 30 miljoen naar € 20 miljoen. De nieuwe faciliteit vergroot de ruimte binnen de beschikbare kredietfaciliteiten van Vastned. Gedurende 2021 en 2022 expireren er geen kredietfaciliteiten binnen de leningenportefeuille van Vastned.

Sustainalytics, een toonaangevend bedrijf op het gebied van ESG-onderzoek, ratings en data, heeft het Vastned Green Finance Framework geverifieerd en geoordeeld dat het Framework in lijn is met de Green Bond Principles 2018 en de Green Loan Principles 2020.

Het Framework en de second party opinion van Sustainalytics zijn beschikbaar via

www.vastned.com/investeerders/green-finance-framework.

Share Button