BlackRock geeft bedrijven ultimatum om natuurlijk kapitaal te beschermen

Bron
BlackRock

BlackRock heeft dit jaar ‘natural capital’ toegevoegd aan haar engagement priorities. De engagement prioriteiten gelden als belangrijkste leidraad tijdens het contact dat de vermogensbeheerder heeft met bedrijven waarin het belegt.

BlackRock Investment Stewardship publiceert ieder jaar een update van haar engagement priorities om ondernemingen te laten weten waar de focus van de vermogensbeheerder komt te liggen. Deze focusgebieden zijn voor BlackRock belangrijke aanjagers voor het creëren van duurzame waarde voor beleggers op de lange termijn.

Door het toevoegen van ‘natuurlijk kapitaal’ in de E van haar ESG-beleid, verwacht BlackRock voortaan van bedrijven waarin ze belegt dat die beleid hebben opgesteld om de natuurlijke hernieuwbare hulpbronnen en de biodiversiteit van onze planeet te beschermen. BlackRock vraagt om openheid over hoe men omgaat met onder andere de bescherming van water en land en eist van bedrijven dat ze beleid hebben tegen ontbossing. Ook bestuurders van bedrijven kunnen hier door BlackRock persoonlijk op worden aangesproken. Zo wordt verwacht dat ondernemingen korte-, middellange- en langetermijndoelstellingen publiceren waarin ze uiteenzetten hoe ze omgaan met natuurlijk kapitaal. Er dient ook te worden vermeld hoe bedrijven de negatieve impact van hun activiteiten op het natuurlijk kapitaal gaan verminderen en hoe ze dat dan meten.

Ook wil BlackRock van bedrijven weten hoe het is gesteld met de toeleveringsketen, en hoe er wordt samengewerkt om duurzame bedrijfsvoering aan te jagen en ook te waarborgen.

Als BlackRock vindt dat een bedrijf onvoldoende doet om belangrijke risico’s in te dammen, of onvoldoende informatie verstrekt aan aandeelhouders, dan wordt het management verantwoordelijk gehouden en wordt er tegen de herbenoeming van deze bestuurders gestemd.

In 2020 heeft BlackRock, van de 440 CO2-intensieve bedrijven waarin het belegt, tegen de (her)benoeming van 64 bestuurders gestemd en tegen voorstellen van 69 bedrijven. Er werden 191 bedrijven ‘on watch’ gezet.

BlackRock heeft de focus gelegd op meer dan 1000 CO2-intensieve ondernemingen, die meer dan 90% van de wereldwijde scope 1- en scope 2-emissies vertegenwoordigen van ondernemingen waarin BlackRock namens beursgenoteerde aandelenklanten belegt.

BlackRock constateert dat steun voor voorstellen van aandeelhouders een steeds belangrijkere rol speelt in haar stewardshipinspanningen rond duurzaamheid. BlackRock heeft in de tweede helft van 2020 92% van alle milieuvoorstellen gesteund.

Klik hier om alle engagement priorities van BlackRock te lezen.

Share Button