DNB publiceert eerste rapportage over financiële klimaatrisico’s en -kansen volgens TCFD

Bron
DNB

Klimaatverandering en de energietransitie zijn belangrijke uitdagingen voor de economie en de financiële sector. Daarom publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag in haar jaarverslag voor het eerst een voortgangsrapportage over financiële klimaatrisico’s en -kansen binnen haar taakuitvoering.  Hierbij volgt DNB de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

DNB maakt zichtbaar welke stappen zij zet om klimaatrisico’s in kaart te brengen en te verminderen. DNB doet dit voor het balansbeheer, het toezicht op de financiële sector, de economische adviestaak en de ontwikkeling van statistieken. Zo is met een stresstest onderzocht hoe de DNB-balans zich verhoudt tot risico’s die voortkomen uit de energietransitie. Daarnaast is de CO2-voetafdruk van de eigen beleggingen van DNB in kaart gebracht. Ook rapporteert DNB over hoe zij in het toezicht financiële instellingen stimuleert om duurzaamheidsrisico’s te beheersen.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures

De voortgangsrapportage is gebaseerd op de wereldwijd onderschreven aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures van de Financial Stability Board. DNB is hiermee een van de eerste centrale banken in de wereld die conform deze aanpak rapporteert en volgt hierin het voorbeeld van de Bank of England, de Britse centrale bank. DNB zal de rapportage jaarlijks verder ontwikkelen, zoals financiële klimaatrisico’s en -kansen verder worden meegenomen in de taakuitvoering.

Share Button