Robeco-onderzoek toont grote verschuiving onder beleggers aan wat betreft klimaatverandering en decarbonisatie

Bron
Robeco

Robeco heeft een onderzoek gepubliceerd naar de manier waarop beleggers omgaan met de kansen en risico’s die de klimaatverandering met zich meebrengt. Het onderzoek was gericht op 300 van de grootste institutionele en wholesale beleggers in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific, die samen goed zijn voor zo’n USD 23,4 biljoen aan beheerd vermogen. Uit de 2021 Global Climate Survey van Robeco, uitgevoerd door CoreData Research, blijkt dat klimaatverandering al een grote rol speelt in het beleggingsbeleid van bijna driekwart (73%) van de ondervraagde beleggers. Bijna alle ondervraagden gaven aan al over een formeel beleid voor klimaatverandering te beschikken of het onderwerp klimaat binnenkort te integreren in een breder duurzaamheidsbeleid.

Een van de mogelijke routes naar een CO2-arme economie is het opstellen van doelen voor een netto-uitstoot van nul. Op dit moment streven nog maar relatief weinig beleggers (17%) een netto-uitstoot van nul na, maar er is wel sprake van een stijgende lijn. De verwachting is dan ook dat over vijf jaar ruim de helft van alle beleggers (52%) zo’n doel heeft opgesteld. De verschuiving vindt vooral plaats in Europa en Noord-Amerika, waar meer dan 60% van de beleggers verwacht in deze periode een doel op te stellen voor een netto-uitstoot van nul. De regio Azië-Pacific blijft in dit opzicht wat achter, want daar verwacht slechts 29% van de beleggers dit te doen.

Onder beleggers neemt het bewustzijn over de noodzaak van decarbonisatie toe en ze zien steeds meer in dat ze de transitie van fossiele brandstoffen naar een CO2-arme economie moeten ondersteunen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat desinvesteren in CO2-intensieve beleggingen de komende vijf jaar een grote vlucht gaat nemen. En toch heeft ruim 40% van de beleggers wereldwijd in de afgelopen vijf jaar geen CO2-intensieve beleggingen van de hand gedaan. Naar verwachting daalt dit cijfer de komende vijf jaar naar slechts 19% voor institutionele beleggers en naar 25% voor wholesale beleggers.

Tegelijkertijd is er een duidelijke behoefte aan meer gespecialiseerde expertise, ondersteuning en scholing over klimaatverandering. Van de ondervraagde beleggers ziet 44% het gebrek aan gegevens en rapportages namelijk als het grootste obstakel voor de implementatie van decarbonisatie. In Europa ligt dit cijfer zelfs nog hoger (58%). In de regio Azië-Pacific is het tekort aan geschikte CO2-arme beleggingsstrategieën het grootste punt van zorg (54%) en in Noord-Amerika zien beleggers het gebrek aan interne expertise over decarbonisatie als de grootste uitdaging (45%).

Gilbert Van Hassel, CEO Robeco: “De transitie naar een CO2-arme economie vraagt om mondiale inspanningen, waar regeringen, toezichthouders, het bedrijfsleven en individuen allemaal een rol in spelen. Dit onderzoek toont aan dat een grote meerderheid van de beleggers de klimaatverandering echt wil aanpakken, wat veelbelovend is. Toch kwam uit het onderzoek ook naar voren dat er een groot gebrek aan kennis is over deze grote kwesties. Veel beleggers weten dan ook niet waar ze moeten beginnen of hoe ze een verschil kunnen maken. Het is nu echt tijd om in actie te komen. Als een wereldleider in duurzaam beleggen zien wij het als onze plicht om onze passie en kennis te delen met iedereen die het nog niet heeft omarmd, zodat we samen het hoofd kunnen bieden aan een van de grootste uitdagingen voor de mensheid: de klimaatcrisis.”

Share Button