Kempen introduceert een fonds gericht op verduurzaming landbouwgrond

Bron
Kempen

In samenwerking met launching customer Stichting Pensioenfonds PostNL heeft Kempen Capital Management (Kempen) het SDG Farmland Fund ontwikkeld. Deze beleggingsoplossing stelt professionele beleggers in staat zich te richten op wereldwijde investeringen in landbouwgrond, waarbij een significante en concrete bijdrage wordt geleverd aan Sustainable Development Goals (SDG’s) 2, 6, 12, 13 en 15.

Het SDG Farmland Fund is tot stand gekomen in een nauwe samenwerking tussen Stichting Pensioenfonds PostNL, het Fiduciair Management & Institutional Solutions-team van Kempen en de investeringsspecialisten van het Private Markets-team. Het gezamenlijke doel is een aantrekkelijk rendement én het leveren van een positieve bijdrage aan een meer duurzame voedselproductie. Hiervoor zijn concrete en meetbare maatstaven (KPI’s) geformuleerd op het gebied van klimaat, bodem, biodiversiteit, water en middelengebruik.

René van de Kieft, voorzitter van Stichting Pensioenfonds PostNL en lid van de beleggingscommissie licht toe: ‘Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke uitgangspunten in ons beleggingsbeleid. Een allocatie naar landbouwgrond biedt ons een potentieel aantrekkelijk rendement en verdere diversificatie binnen onze beleggingsportefeuille. De categorie ‘landbouwgrond’ is bij uitstek geschikt om een positieve bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het pensioenfonds. Vooral op het gebied van klimaat en biodiversiteit zijn nog grote stappen te zetten waar wij als pensioenfonds een actieve bijdrage aan willen leveren. We hebben het afgelopen jaar, ondersteund door onze fiduciair manager Kempen, alle implementatiemogelijkheden kritisch doorgelopen. Op basis hiervan hebben we een drietal beleggingen geselecteerd, waaronder het initiatief om via het SDG Farmland Fund een actieve positieve bijdrage te leveren aan zowel onze beleggingsdoelstellingen als ook duurzaamheidsdoelstellingen.’

Wilse Graveland en Michel Iglesias del Sol, de fiduciair managers voor Stichting Pensioenfonds PostNL, voegen toe: ‘Stichting Pensioenfonds PostNL is een voorloper op het gebied van duurzaamheid en tevens een van de eerste institutionele beleggers in Nederland die een allocatie naar wereldwijde landbouwgrond met expliciete SDG-doelstellingen opneemt in haar real assets-portefeuille. Het beleggen in landbouwgrond is voor pensioenfondsen een goed alternatief naast het beleggen in niet-beursgenoteerd vastgoed. Bij landbouwgronden wordt het rendement gerealiseerd uit sterk diversifiërende onderliggende factoren zoals productiviteitsgroei, klimaat en voedselprijzen. Bij het beoordelen van alle implementatiemogelijkheden binnen landbouwgrond zien we dat er veel ruimte is voor verdere ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid. Met het SDG Farmland Fund wordt een maatwerk-oplossing geboden, waarbij klanten invloed hebben op de selectie van de daadwerkelijk beleggingen, die wat duurzaamheid betreft verder reikt dan het bestaande aanbod in de markt.’

Richard Jacobs en Edzard Potgieser, portfoliomanagers op het gebied van landbouwgrond in het Private Markets-team: ‘Het SDG Farmland Fund heeft een startkapitaal van € 200 miljoen en investeert in landbouwgrond in OECD-landen. Dit stelt ons in staat de portefeuille qua geografie en gewastypes optimaal in te richten en te spreiden. Het fonds zal met behulp van lokale partners zowel in jaarlijkse gewassen (zoals granen en groentes) als in permanente gewassen (zoals fruit en noten) investeren. Met dit fonds stellen we beleggers in staat samen te werken met lokale boeren en kunnen we gezamenlijk zorgen voor significante verduurzaming van landbouwgronden. Door deze landbouwinvesteringen kunnen wij klanten als Stichting Pensioenfonds PostNL helpen concrete, meetbare duurzaamheidsdoelstellingen te implementeren en daarmee bijdragen aan een echt duurzame voedselketen.’

Foto: WUR

Share Button