NN Investment Partners completeert haar groene obligatie-aanbod met nieuw NN (L) Sovereign Green Bond Fund

NN Investment Partners (NN IP) heeft haar aanbod aan groene obligatiefondsen uitgebreid met het nieuwe NN (L) Sovereign Green Bond Fund. Dit is het eerste staatsobligatiefonds dat streeft naar een positieve milieu-impact via de projecten die het financiert. Het is een aanvulling op de bestaande reeks groene obligatiefondsen van NN IP, met dezelfde beleggingsaanpak als voor het NN (L) Green Bond Fund, maar met een specifieke focus op schatkistpapier en overheidsgerelateerde obligaties.

Met de komst van dit fonds biedt NN IP nu een volledige waaier aan groene obligatiefondsen: geaggregeerd, voor bedrijfsobligaties, voor staatsobligaties en de optie voor een fonds met een kortere looptijd. Dankzij de afzonderlijke fondsen voor groene staats- en bedrijfsobligaties zijn beleggers optimaal flexibel om die bouwstenen te kiezen die ze nodig hebben om hun vastrentende allocatie duurzamer te maken met een meetbare en positieve impact. De komst van het fonds volgt slechts vijf jaar nadat NN IP haar eerste groene obligatiefonds introduceerde en slechts één jaar na de lancering van het fonds voor groene bedrijfsobligaties.

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds bij NN Investment Partners: “Ik ben trots dat ik kan bijdragen aan de ontwikkeling van een beleggingscategorie die een sleutelrol zal spelen in de financiering van de beperking van klimaatverandering en de ondersteuning van het milieu. In het verleden kwam de vraag naar groene obligaties vooral van impactbeleggers, maar nu zien we dat ook traditionele obligatiebeleggers kiezen voor een allocatie aan groene obligaties. Deze beleggers willen hun portefeuille duurzamer maken zonder daarbij te moeten inboeten op de financiële performance. Onze brede waaier aan strategieën voor groene obligaties maakt dit nog gemakkelijker, omdat zij dan optimaal flexibel zijn om te beleggen in groene obligaties die de kenmerken van traditionele obligaties in hun portefeuille repliceren.”

De introductie van het sovereign green bond fonds komt op een moment dat het emissietotaal op deze markt fors is toegenomen. Hierdoor zijn er meer verschillende emittenten op de markt en NN IP verwacht dat deze diversiteit exponentieel zal blijven groeien. Italië heeft onlangs in maart het eerste groene obligatie uitgegeven terwijl

Spanje en het VK al plannen hebben aangekondigd om in 2021 hun eerste groene obligaties uit te geven, wat de markt voor groene staatsobligaties een verdere impuls zal geven. Deze ontwikkelingen creëren een goed gediversifieerde markt voor wat betreft emittenten en landen. Dit maakt een goed gespreide portefeuille mogelijk met kenmerken die vergelijkbaar zijn met die van een reguliere allocatie aan staatsobligaties.

NN IP verwacht dat het wereldwijde emissietotaal van groene obligaties dit jaar met 50% kan groeien ten opzichte van vorig jaar, tot EUR 400 miljard. Daarmee komt de marktomvang uit op meer dan EUR 1 biljoen en NN IP gaat uit van een groei van de wereldwijde markt voor groene obligaties tot EUR 2 biljoen per eind 2023. De aankondiging van de EU dat 30% van de NextGenerationEU-obligaties (in totaal EUR 800 miljard) groen zal zijn, onderschrijft deze groeiprognose van NN IP.

De brede marktontwikkelingen voor groene obligaties hebben geleid tot een sterke belangstelling van beleggers, waardoor het gecombineerde vermogen in de strategieën en mandaten van NN IP voor groene obligaties in slechts vijf jaar tijd is gestegen tot EUR 3,7 miljard*. NN IP heeft een gespecialiseerd team van zeven experts voor groene obligaties, waarin de expertise van portefeuillemanagers, analisten en rapportagespecialisten voor groene obligaties wordt samengebracht. De combinatie van het beheerde vermogen en het aantal experts maakt NN IP tot een wereldwijde koploper in het beheer van strategieën voor groene obligaties.

In een recente video blikt Bram Bos terug op vijf jaar beleggen in groene obligaties bij NN IP en gaat hij in op de introductie van het nieuwe fonds. Klik hier om de video te bekijken.

*Per 28 februari 2021

NN (L) Sovereign Green Bond is een subfonds van NN (L), gevestigd te Luxemburg. NN (L) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Aandelenklassen van het subfonds zijn geregistreerd in Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland, Italië, Nederland, Noorwegen en Zweden.

Share Button