WWF lanceert raamwerk voor omslag naar duurzaam financieel systeem

Bron
WNF

Centrale banken, regelgevers en toezichthouders spelen een cruciale rol bij het ombuigen van financiële stromen naar toekomstbestendige, groene, investeringen. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) lanceert een nieuw raamwerk om te helpen bij de integratie van klimaat- en milieurisico’s in financiële regelgeving.

 “De COVID-19 pandemie is een wake-up call voor politici en beleidsmakers van onze dramatische manier van omgaan met de natuur. Met grote internationale klimaat- en biodiversiteitsconferenties in dit najaar staan we aan het begin van een cruciaal decennium om natuurverlies te stoppen”, zegt Aaron Vermeulen, Directeur Green Finance bij WWF Nederland. “Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies vormen aanzienlijke financiële risico’s. Banken en financiële toezichthouders zijn essentiële spelers in de transitie naar een duurzamer en veerkrachtiger financieel systeem. We hebben een financiële sector nodig die ten goede komt aan mens en natuur.”

Klimaat- en natuurcrisis

Het zogenoemde SUSREG*-raamwerk is ontwikkeld als onderdeel van het ‘’Greening Financial Regulation-initiatief’’ van WWF. In het licht van de klimaat- en natuurcrisis is het belangrijker dan ooit om de financiële sector te mobiliseren om de overgang naar een koolstofarme, veerkrachtige en duurzame economie aan te jagen.

De COVID-19-pandemie zou, ondanks de nu al ongekende menselijke en economische kosten, wel eens in het niet kunnen vallen bij toekomstige, elkaar versterkende crises. Door elkaar te verergeren, brengen klimaatverandering en natuurverlies onze ecosystemen gevaarlijk dicht bij onomkeerbare omslagpunten”, zegt Vermeulen.

De afgelopen jaren zijn centrale banken en financiële toezichthouders zich er steeds meer van bewust geworden dat klimaatgerelateerde en milieurisico’s aanzienlijke financiële gevolgen hebben en een bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit. Zo publiceerde De Nederlandse Bank in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs een rapport waarin de financiële risico’s van biodiversiteitsverlies word onderzocht.

Integratie klimaat- en milieurisico’s

Het raamwerk van WWF geeft financiële regelgevers, toezichthouders en monetaire autoriteiten een kader om te beoordelen in welke mate zij klimaat- en milieugerelateerde en sociale risico’s kunnen integreren in de belangrijkste aspecten van hun regelgeving en monetair beleid.

Het raamwerk wordt toegepast in 40 landen, inclusief Nederland. De groep omvat de meeste leden en waarnemers van het Bazels Comité voor Bankentoezicht (BCB), een internationale commissie van bankentoezichthouders.

Dit overzicht biedt waardevolle informatie aan internationale instanties die financiële normen vaststellen (bijvoorbeeld het BCB), initiatieven zoals het Network for Greening the Financial System (NGFS) voorgezeten door De Nederlandse Bank.

SUSREG Tracker platform

Later dit jaar publiceert WWF, na een gespreksronde met centrale banken, regelgevers en toezichthouders in de 40 landen een scorecard op het online ‘SUSREG Tracker’-platform.

Het platform beoordeelt aan de hand van het raamwerk onder andere de prestaties van De Nederlandse Bank.

Dit platform dat regelmatig wordt geactualiseerd is bedoeld voor het uitwisselen van ‘best practices’ en vergelijkingen tussen landen. Ook helpt het om gebiedsterreinen te identificeren waar extra inspanningen nodig zijn.

Download het introductierapport (pdf)

Share Button