€4.6 miljard toegekend aan duurzame projecten

Bijna 3500 duurzame projecten hebben in de afgelopen maanden een subsidiebeschikking ontvangen, dat schrijft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius  in een brief aan de Tweede Kamer over de voorlopige resultaten van de SDE++ 2020. In totaal krijgen deze projecten voor maximaal €4.6 miljard subsidie. Als alle projecten volledig worden gerealiseerd, leveren zij gezamenlijk 3,29 megaton CO2-reductie per jaar op.

In november van 2020 heeft de eerste openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) plaatsgevonden. Hierdoor werd het voor het eerst mogelijk om naast de productie van duurzame energie, ook subsidie te krijgen voor andere CO2-reducerende technieken, zoals de afvang- en opslag van CO2 (CCS) en elektrische boilers. Hoewel de beoordeling van de subsidieaanvragen nog niet volledig is afgerond, is inmiddels het merendeel van de aanvragen beoordeeld en zijn de meeste subsidiebeschikkingen afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius: “Ik ben verheugd dat we aan bijna 3500 duurzame en kosteneffectieve projecten subsidie kunnen toekennen. Dat is niet alleen keihard nodig voor onze klimaatdoelen, maar ook om de transitie betaalbaar te houden. Positief is ook dat we ruim 3300 zon-op-dak projecten met subsidie ondersteunen, waardoor we de schaarse ruimte in Nederland optimaal benutten en bedrijven en organisaties met hun eigen dak een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Ook de subsidie voor de ontwikkeling van het Porthos-project springt er voor mij uit. Dat wordt het eerste grootschalige CCS-project in de EU. Een mooie primeur die bovendien een belangrijke bijdrage levert aan de klimaatdoelen.”

Subsidie voor ruim 3300 zon op dak-projecten

Net zoals in recente rondes van de SDE+-regeling, is het overgrote deel van de subsidiebeschikkingen afgegeven voor zon-PV projecten (3424). 97% hiervan, ruim 3300 projecten, wordt gerealiseerd op daken. Het grootste deel van het subsidiebudget, maximaal €2.1 miljard, is toebedeeld aan het Porthos-project in de Rotterdamse haven, waarbij CO2 wordt afvangen en opgeslagen. Hier staat dan ook de grootste CO2-reductie tegenover: 2.34 megaton CO2 per jaar. Tot slot zijn er ook verschillende beschikkingen uitgegeven voor andere nieuwe technieken in de SDE++, zoals restwarmte, warmtepompen en elektrische boilers. RVO zal naar verwachting de komende weken het resterende budget beschikken.

Share Button