EY gaat verzekeraars helpen bij uitvoeren ESG-wetgeving

Verzekeraars moeten voldoen aan ESG-regelgeving. De implementatie ervan is complex. Een deel van de regels is nog niet definitief en de verschillende wetgevingstrajecten sluiten niet naadloos op elkaar aan. Bovendien kan het ‘rekening houden met ESG-factoren’ verschillende aspecten van de bedrijfsvoering raken. Hulp op het gebied van ESG-wetgeving komt vanaf vandaag van EY, de nieuwe partner van het Verbond.

Zowel EY als het Verbond zijn verheugd over de samenwerking omdat de uitdaging te komen tot een duurzame samenleving beide organisaties nauw aan het hart ligt. “Om die belangrijke rol in de klimaatambitie van onze maatschappij goed te kunnen spelen, is het van belang te weten wat er op ons afkomt aan Europese wet -en regelgeving. Deze kennis is niet alleen nodig voor het kunnen beheersen en verzekeren van klimaatrisico’s zoals hagelschade, bodemdaling en overstroming, ” stelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. “Maar”, zo vervolgt hij, “ook om de duurzaamheidstransitie financierbaar te maken via passende financieringsmogelijkheden en daar transparant over te zijn.”

Volgens Casim Snoeks, Financial Services  Insurance Leader bij EY, is dat precies waar de toegevoegde waarde van de samenwerking naar boven komt. “Wij kijken graag samen met het Verbond naar hoe wij vraag en aanbod van duurzame financiering kunnen samenbrengen. Bijvoorbeeld bij de bouw van duurzame woonwijken, flats en de benodigde energie infrastructuur. En natuurlijk helpen we de leden bij de implementatie van de vaak complexe ESG-wet- en regelgeving.”

RegTech

Naast de ondersteuning op het gebied van ESG, ziet de samenwerking ook toe op Regulatory Technoloy. Ook wel RegTech genoemd. RegTech stelt organisaties in staat om op een efficiëntie en duurzame manier aan hun regulatory compliance-functies te voldoen, onder meer door automatisering, standaardisatie en vereenvoudiging van verscheidene processen. Het gaat hier veelal om het gebruik van bestaande technologie voor nieuwe doeleinden of gebruik van nieuwe opkomende technologieën. “Met de samenwerking tussen EY en het Verbond willen wij de sector informeren over de trends in de markt, over de verschillende toepassingen van RegTech op basis van concrete user cases en het organiseren van bijvoorbeeld show & tell sessies met de deelnemers en service providers”, stelt Menno Bonninga, partner bij EY en werkzaam op het snijvlak van risk & regulation en technologie.

Share Button