Duurzaam transformeren verzekeraars is groot denken, klein doen

Tien duurzaamheids- en beleggingsspecialisten van verzekeraars starten vandaag met het Impact Program van Nyenrode en het Verbond van Verzekeraars. In drie dagen verkennen zij de duurzame transformatie van de verzekeringssector. Het doel is een gezamenlijke strategie over hoe verzekeraars deze transformatie kunnen versnellen. “Transformatiedenken is uitzoomen”, aldus hoogleraar André Nijhof (Nyenrode) die het programma samen met Alexander de Bruin (I Will Power) begeleidt.

André Nijhof is hoogleraar Sustainable Business and Stewardship bij Nyenrode Business Universiteit. Zijn onderzoeken en colleges zijn gericht op hoe bedrijven een goede business kunnen genereren die tegelijkertijd een positieve impact heeft op de maatschappij. Hij gebruikt hiervoor onder andere het Sustainable Market Transformation-model dat hij samen met Lucas Simons heeft ontwikkeld. Sinds een jaar werkt hij ook samen met ondernemer Alexander de Bruin. Vanuit zijn bedrijf I Will Power adviseert en begeleidt hij organisaties bij betekenisvol ondernemen, waardengedreven werken én nieuwe manieren van samenwerken. In het Impact Program, dat inmiddels in meerdere sectoren is uitgerold, komt hun kennis, passie voor ‘zinvol werk’ én duurzame systeemtransformatie samen.

Verzekeraars verduurzamen door onder andere hun commitment aan het klimaatakkoord en het IMVO-convenant, door te voldoen aan Europese wet- en regelgeving en de ontwikkeling van duurzame verzekeringsproducten. Waarom is dit Impact Program nodig?

André: “Klopt. Bedrijven verduurzamen, maar de transformatie kan sneller. Dit programma rollen we ook uit in de verzekeringssector, omdat verzekeraars met hun kapitaal een cruciale rol spelen in de transformatie van een niet houdbare, lineaire economie naar een duurzame, circulaire economie. Tijdens dit programma staan we met de deelnemers stil bij de werking van zo’n transformatie. Wat zijn de huidige spelregels in de markt en welke spelregels moeten veranderen zodat verzekeraars hun rol als sector en als bedrijf kunnen pakken om impact te maken met duurzaam financieren?”

Alexander: “En ja, er komt steeds meer wet- en regelgeving uit Europa en druk op verzekeraars om te verduurzamen. Maar alleen met iets moeten, kom je er niet. Juist ook de intrinsieke motivatie van de mensen die in de verzekeringssector werken is cruciaal.”

Ervaren verzekeraars de duurzame transformatie nu als een ‘moetje’?

Alexander: “In hoeverre dat zo is, ontdekken we tijdens deze drie dagen. Ik kijk daarom uit naar de dynamiek die ontstaat tussen specialisten op gebied van duurzaamheid en professionals die zich bezighouden met beleggen en investeren. Zij komen samen vanuit grote en kleinere maatschappijen met eigen visies en manieren waarop zij omgaan met productontwikkeling, regeldruk en rapportageverplichtingen. Vanuit mijn expertise weet ik dat als mensen niet snappen waarom ze iets doen, het kan voelen als een ‘moetje’. Maar wanneer je ze persoonlijk weet te raken, komt er een andere energie vrij die een golf van verandering teweeg kan brengen.”

Hoe zorg je ervoor dat je mensen persoonlijk raakt?

André: “Als zij beseffen wie de gevolgen ondervindt van hun acties of die van hun bedrijf. Tijdens het Impact Program pluizen we actie en reactie uit aan de hand van het Sustainable Market Transformation-model. Met dit model zoomen de deelnemers uit en krijgen inzicht in vier systeemloops waarin verschillende partijen actief zijn en elkaar beïnvloeden. Dat zijn onder andere consumenten, overheden, NGO’s, toezichthouders en bedrijven. Je kunt het eigenlijk zien als een spel waaraan veel spelers meedoen en waarbij de actie van de ene partij gevolgen heeft voor anderen. Samen bepalen zij de uitkomst van het spel: is het duurzaam of niet? Vervolgens wil ik met de groep waarderen wat er al is gebeurd op weg naar die duurzame economie. Er zijn al veel projecten gaande en het besef dat de transformatie in volle gang is, is nu echt wel geland. Daarna is het zaak om uit te vinden wat verzekeraars nog meer kunnen doen om samen de transformatie te versnellen.”

Wat kunnen verzekeraars dan doen?

Alexander: “Dat is nou precies de vraag die ik tegenwoordig vaak hoor: Hoe kunnen we de duurzame transformatie versnellen? Wat we in ieder geval weten is dat verzekeraars de transformatie niet alleen kunnen realiseren. Sectoren en bedrijven hebben elkaar nodig. Zo doet de overheid in de beginfase bijvoorbeeld investeringen en vervolgens neemt de markt het over. Hoe dit in de verzekeringssector werkt, zal blijken uit de analyse van het Sustainable Market Transformation-model. Welke sectoren en stakeholders zijn in een bepaalde fase nodig om de transformatie naar een volgend level te brengen?
André: “Samengevat gaat het om groot, systemisch denken en klein doen in de markt.”

Wat betekent het groot denken, klein doen voor de deelnemers?

Alexander: Nadat we hebben uitgezoomd en inzichten met elkaar hebben gedeeld, richten de deelnemers op dag 3 het vizier op zichzelf. Wat kunnen zij zelf doen met de opgedane kennis over transformatiedenken en wat willen zij bereiken in hun bedrijf? Deze dag leidt tot persoonlijke actiepunten die voortkomen uit ieders gevoel, iets dat in hem of haar borrelt. Veranderingen beginnen namelijk bij mensen die willen verkennen hoe het beter kan en dit doen met een persoonlijk doel en bedoeling. Als je deze goede bedoelingen koppelt aan begrip van de spelregels in de markt, kan je impact veel groter worden. Dus die persoonlijke actiepunten gaan we koppelen aan de inzichten van markttransformaties en dynamiek in ieders organisatiesysteem.”
André: “En om ervoor te zorgen dat deze actiepunten ook gedragen worden in organisaties, bieden we de deelnemers een follow up aan. Dit is een extra sessie met focus op hun rol binnen de eigen organisatie. Zo kom je echt verder, want een transformatie is ‘highly systemic and deeply personal’.

Gezamenlijke visie – De inzichten die de deelnemers opdoen tijdens het Impact Program voor de verzekeringsmarkt worden gebundeld in een ‘position paper’. Het is een gezamenlijke strategie voor de duurzame transformatie die de sector houvast biedt om concrete stappen voorwaarts te zetten. Het position paper wordt dit najaar gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars.

 

Dit artikel is eerder verschenen op de website van het Verbond.

Share Button