Subsidie voor schone bouwmachines binnenkort van start

Bedrijven in de bouwsector kunnen vanaf 9 mei met subsidie uitstootvrij bouwmaterieel, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten aanschaffen. Ook kunnen ze subsidie krijgen voor de ombouw of aanpassing van materieel van diesel naar waterstof of elektrisch. Schoner en duurzamer bouwen is goed voor het klimaat. Het kabinet trekt hiervoor tot 2030 in totaal 270 miljoen euro uit. De regeling die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is vandaag bekendgemaakt in de Staatscourant.

Stikstofprobleem aanpakken

Schoner bouwmaterieel zorgt voor een schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving. Uitstootvrij bouwen levert een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van de stikstofproblemen. Stikstofuitstoot van de bouw komt van het gebruik van bouwvoertuigen en machines op de bouwplaats. Deze machines en bouwvoertuigen, waarvan er naar schatting zo’n tachtigduizend zijn in Nederland, draaien vaak op diesel, en stoten naast stikstof ook fijnstof en broeikasgassen uit. Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijdrage leveren aan de ambitie om stikstofuitstoot in de bouw te verminderen met 60% in 2030 ten opzichte van 2018. De SSEB-regeling draagt ook bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord.

Nieuwe emissieloze bouwmachines

Bedrijven kunnen bij de RVO subsidie aanvragen voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bouwmachines en ook voor de ombouw van bestaande machines tot emissiearm of emissieloos. Ook is er subsidie voor innovaties in emissieloos bouwen en de benodigde laadinfrastructuur. De drie onderdelen vormen samen de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB).

Budget

Het budget voor 2022 bedraagt € 20 miljoen. De subsidieaanvrager kan zijn machines zelf gebruiken of via lease of verhuur aanbieden aan andere bedrijven. Om subsidie te krijgen moeten de machines minstens 70% van de tijd worden ingezet in de bouw in Nederland. De subsidie op de aankoop van nieuwe emissieloze bouwmachines bedraagt maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor (voor midden- en kleinbedrijf maximaal 50%). De SSEB-subsidie op ombouw of aanpassing heeft dezelfde subsidiepercentages, maar dan op de netto investeringskosten per ombouw. Voorbeelden zijn de ombouw van diesel naar elektrisch, of het plaatsen van een SCR-katalysator die vervuilende stoffen opvangt. Een goede katalysator kan de uitstoot van stikstof met meer dan 80% verminderen. Deze optie is ook beschikbaar voor grote zeegaande bouwvaartuigen.

Innovatie

Voor ondernemers met een innovatieve oplossing voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur is er de SSEB Innovatie. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe zware uitstootvrije machines zoals hijskranen en grote betonauto’s, met de bijbehorende nieuwe laad- of tankoplossingen op de bouwplaats. Partijen kunnen nu al hun projectidee toetsen op de website van RVO.

Schonere alternatieven

De SSEB is een onderdeel uit het programma Schoon en Emissieloos Bouwen, waarin onder andere samen met medeoverheden en stakeholders in de bouwsector een haalbare en effectieve routekaart op wordt gesteld om de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek tot 2030 vorm te geven.

De SSEB-subsidie maakt deel uit van een breder pakket subsidiemaatregelen waarmee de overheid ondernemers wil stimuleren om over te stappen op schonere alternatieven. Voor ondernemers is er bijvoorbeeld een subsidieregeling voor elektrische bestelauto’s, en ook voor uitstootvrije vrachtwagens komt er op korte termijn een regeling. Ook voor de binnenvaart is een vergelijkbare regeling. Eerder dit jaar ging een subsidie van start om binnenvaartschepen uit te rusten met katalysatoren om stikstofuitstoot terug te dringen.

Meer informatie

  • Klik hier voor meer informatie over SSEB op de RVO website
  • Klik hier voor meer inforrmatie over het programma Schoon en Emissieloos Bouwen
  • Klik hier voor meer informatie over de online informatie bijeenkomst op 29 maart
Share Button