Energy Investor Community moet jonge startups makkelijker helpen groeien

Het Financieringsloket van de Topsector Energy is een investeringscommunity gestart. Aanleiding is de enorme groei van het aantal investeerders in de energietransitie en de wens aan meer kennis, netwerk, kunde bij deze groep in combinatie met de moeite die jonge energie-startups hebben om hun financiering rond te krijgen. Er is al interesse van meer dan 30 investeerders. Het gaat om Business Angels (individuen), Venture Capital Fondsen, Regionale ontwikkelingsmaatschappijen en Family offices.

Het Financieringsloket van de Topsector Energie wil hiermee de toegang tot kapitaal voor innovatieve ondernemers verbeteren en daarmee de valorisatie van innovaties in het energie domein versnellen. Een groot deel van de innovatieve ondernemingen die nog bezig zijn met hun technische ontwikkeling en gebruik maken van de diensten van de topsector zien financiering namelijk als bottleneck voor hun innovatie en organisatie snel op te schalen. De categorie investeerders voor wie de community is bedoeld, zijn risico-kapitaal investeerders die in jonge ondernemingen investeren die nog bezig zijn met hun technische ontwikkeling, op zoek zijn naar hun product-market fit of beginnende omzet generen (meestal < 0,5 M€/jaar).

Martin Weissman, Financieringsloket: “We zien vanuit de Topsector Energie vaak dat startups die bezig zijn met een subsidie aanvraag grote moeite hebben het ‘eigen vermogen’ deel te financieren (een subsidie is altijd max. 70% van de benodigde financiering). Anderzijds zijn risico-investeerders juist op zoek naar innovatieve ondernemingen die technologisch uniek zijn en grote opschalingspotentie hebben. De investeringsbedragen in deze fase zijn doorgaans tussen de 200 k€ en 2 M€. Deze doelgroep/ behoefte dekt de community hiermee dus af.’

De investeerders vallen uiteen in 4 categorieën:

– Business Angels (vermogende individuen, meestal zelf ondernemers (geweest))_

– Early Stage Venture Capital bedrijven

– Familiy Offices (vermogende families die investeren in innovatieve risicovolle ondernemingen)

– Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), zoals bijvoorbeeld Oost-NL (Provincie Gelderland, Zuid-Holland).

Er is behoorlijk wat kapitaal in de markt aanwezig voor opschalende bedrijven met een bewezen business model en solide omzet. Invest-NL richt zich hierop. Invest-NL investeert dus ook pas vanaf 5M€ (De ROM’s mogen tot max 5M€ gaan en kijken vaak een fase vroeger). De groeifonds initiatieven bestaan vaak uit innovatieprojecten in samenwerkingsvorm (projectfinanciering of consortiafinanciering vanuit m.n. grote ondernemingen). Dus deze community richt zich op een andere categorie ‘investering’ en betreft dus geen risicokapitaal t.b.v. bedrijfsfinanciering.

Letter of Support

Gisteren hebben de eerste investeerders de Letter of Support ondertekend waarmee ze (gratis) lid worden van deze community. Er is een beperkte groep benaderd vooraf aan de lancering. Tijdens de lancering hebben ook 6 startups met een investeringsvraag gepitcht. Er zijn al zeker 30 investeerders met een interesse om in het energiedomein te investeren. Overige geïnteresseerden zijn ook welkom. De investeerders onderschrijven met de Letter of Support dat de energietransitie een beter investeringsklimaat nodig heeft dan nu het geval is (althans voor startups en early stage scale-ups) en dat men graag kennis en ervaring deelt op dit gebeid en samen deals zou willen oppakken. In het energiedomein zijn er op dit moment geen gelijke initiatieven of netwerken hiervoor.

Lees hier verder over de startdag: https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/topsector-energie-lanceert-energy-investor-community

Share Button