DOEN Participaties investeert opnieuw in slim batterijopslagsysteem als alternatief voor verzwaring van het elektriciteitsnet

Partner

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland is momenteel niet berekend op de enorme toename in de vraag naar stroom. Omdat het oplossen van deze congestie vele jaren zal duren, wordt naarstig gezocht naar oplossingen die veel sneller kunnen worden ingevoerd. De Cube batterijen van iwell bieden hiervoor een alternatief, door het opslaan van schone wind- en zonnestroom. Vervolgens leveren ze stroom terug als het gebouw, de installaties of de elektrische auto’s hierom vragen. Tijdens piekmomenten slaan ze overtollige zonnestroom op of leveren de batterijen razendsnel stroom. Zo dempt dit systeem de pieken. Omdat hierdoor een grotere netaansluiting niet meer nodig is, bespaart de klant fors op de energie­rekening. En de energietransitie wordt niet gehinderd, maar juist versneld mogelijk gemaakt. Dit is de reden dat DOEN Participaties (opnieuw) investeert in iwell, zodat dit bewezen alternatief voor netverzwaring sneller en breder kan worden toegepast.

Slimme sturing van laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen

Dankzij deze nieuwe investering van DOEN Participaties, diverse angel investeerders en een family office kan het Utrechtse bedrijf iwell haar batterijopslagsysteem voor vastgoedeigenaren uitbreiden met slimme sturing van laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen, waarmee het bedrijf alle energiestromen binnen een gebouw optimaliseert en meerdere type batterijen kan aansturen. Iwell kwam in 2016 op de markt met het eerste volledig circulaire batterijsysteem dat piekbelasting afvlakt voor hoogbouw. Hiermee besparen bedrij­ven en appartementencomplexen jaarlijks duizenden euro’s op hun netbeheerkosten. En hiermee profiteren zowel sociale huurders als woningbouwcorporaties van de energietransitie. “De energietransitie is in volle gang, maar grote groepen Nederlanders kunnen nog niet meedoen. Dankzij iwell blijven sociale huurders niet langer aan de kant staan en versnellen we de verduurzaming van Nederland”, zegt Merijn ten Thije, Impact Investment Manager bij DOEN Participaties.

Netverzwaring duurt te lang

Mede door de zeer hoge energieprijzen investeren bedrijven en vastgoedeigenaren massaal in warmtepompen, laadpalen en stappen ze over van gas naar stroom bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. Sinds vorige week heeft netbeheerder Tennet een tijdelijke stop ingesteld voor álle aanvragen in Brabant en Limburg, zowel voor de afname als voor het opwekken van stroom. Het hoogspanningsnet moet verzwaard, dikkere kabels moeten in de grond, trafohuisjes moeten uitgebreid; dit alles kost jaren. Een snel leverbaar batterijopslagsysteem zorgt er in principe voor dat de piekbelasting wordt weggenomen. Immers op het moment dat er veel wind- en zonne-energie wordt opgewekt, past dit aanbod meestal niet bij de vraag. En andersom, als die energie niet opgewekt kan worden, is er, vaak in de avonden, juist weer veel vraag. Een slim batterijsysteem zorgt voor een slim energiegebouw, dat een einde maakt aan het probleem van de pieken in vraag en aanbod van stroom. Op dit moment gebruiken meer dan 100 organisaties het systeem van iwell, zoals bijvoorbeeld vastgoedgoedeigenaren zoals A.S.R, BouwInvest, Havenbedrijf Rotterdam, Prologis en meer dan 25 woningcorporaties.

 

Share Button