€ 320 miljoen nieuw kapitaal voor Perpetual Next in Series A financieringsronde

Perpetual Next, het Nederlandse climate tech bedrijf dat biologische reststromen opwaardeert naar hernieuwbare grondstoffen zoals bio-koolstof en groen gas, heeft voor € 320 miljoen aan nieuw aandelenkapitaal verkregen in een Series A-financieringsronde. Het bedrijf wendt het kapitaal aan voor technologie-acquisities en projecten gericht op carbon removal: het in producten opslaan van koolstof die anders als CO2 in de atmosfeer zou belanden. Het aandelenkapitaal van Perpetual Next is afkomstig van meerderheidsaandeelhouder en investeerder Momentum Capital; de omzetting van leningen naar aandelenkapitaal; en de uitgifte van aandelen aan nieuwe investeerders. De €320 miljoen aan Series A aandelen zijn verkregen door externe partijen. Het restant van het geplaatste aandelenkapitaal van € 667 miljoen wordt gehouden door Momentum Capital.

Leidende torrefactie-technologie

In 2019 werd Perpetual Next opgericht door het samenvoegen van portfoliobedrijven van Momentum Capital die reeds vele jaren actief waren in climate tech. De productiefaciliteiten bevinden zich in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Estland. In 2021 heeft Perpetual Next, met de overname van het Belgische TorrCoal, een acquisitieprogramma gestart waarbinnen diverse leidende torrefactie-technologieën worden samengevoegd. In de komende periode staan meerdere acquisities gepland.

Groen gas in Delfzijl

In februari van dit jaar richtte Perpetual Next samen met Gasunie een joint venture op om in Delfzijl de bouw mogelijk te maken van een fabriek voor groen gas, als alternatief voor fossiel aardgas. De finale investeringsbeslissing voor dit groen gas project staat later dit jaar gepland, om vervolgens met de bouw te kunnen starten. Dit zal gevolgd worden door verdere opschaling van de technologie in een soortgelijke fabriek met significante capaciteitsverhoging, waarbij Perpetual Next de rol van producent op zich zal nemen.

Verwachte omzetgroei

Vanwege grootschalige afnamecontracten van bio-koolstof (zoals met staalfabrikant ArcelorMittal) en de bouw van nieuwe productiefaciliteiten, zal naar verwachting de jaaromzet in 2025 groeien naar € 250 miljoen met een verwachte EBITDA van € 80 miljoen.

Niels Wage, CEO van Perpetual Next: “Deze financieringsronde biedt Perpetual Next twee cruciale zaken: het vertrouwen van belangrijke investeerders in onze strategie, en het kapitaal om de volgende stappen te zetten in onze groei. Dit maakt de opschaling mogelijk van onze technologie om de ‘carbon value’ van afvalstromen te benutten door deze om te zetten naar alternatieven voor fossiele grondstoffen. De vraag daarnaar is groot, want de hele wereld wil duurzamer produceren. Nu kunnen wij serieus investeren in capaciteit om aan deze vraag te kunnen voldoen.”

Share Button