Opening nieuw hoofdkantoor Qredits door Koningin Maxima in teken van duurzaamheid

Niemand minder dan Koningin Maxima opende op 27 juni jl. het nieuwe hoofdkantoor van Qredits in Almelo. Samen met hen en de provincie Overijssel heeft Energiefonds Overijssel de MKB Duurzaamheidslening in het leven geroepen, voor ondernemers in het MKB die willen investeren in verduurzaming en die laat mooie resultaten zien.

Bezoek in teken van duurzaamheid

Na de opening stond het bezoek van Máxima in het teken van duurzaamheid. Op de duurzame ondernemersmarkt ging Máxima in gesprek met Qredits’ eigen klanten die hun duurzame producten aanboden. Daarna woonde ze twee informatiesessies bij. In de eerste sessie deelden klanten hun ervaringen over de MKB duurzaamheidslening en het verduurzamen van hun bedrijf. Máxima was geïnspireerd door deze groep ondernemers die al volop met verduurzaming bezig is. In de tweede sessie sprak ze met bestuurders uit de provincies en het ministerie van EZK over de benodigde en beschikbare middelen om het MKB verder te helpen verduurzamen.

Klinkende resultaten van de MKB Duurzaamheidslening

De MKB Duurzaamheidslening is voor Overijsselse ondernemers en kan van maximaal € 50.000 tegen 2,5% rente bedragen. Deze kan gebruikt worden voor investeringen in energiebesparing of als werkkapitaal om de periode tot levering van deze investeringen te overbruggen. Per eind mei zijn er nu 51 leningen uitboekt en de overige aan de klant geoffreerd cq getekend. Het totaal bedrag verstrekt, geoffreerd en getekend bedraagt ca € 2,8 mln. Daarnaast zitten er momenteel nog 20 klanten in het aanvraagproces. Dat zijn klinkende resultaten! Hiermee is 54% van het budget al ingezet. Het meest voorkomende bestedingsdoel voor de lening is energieopwekking met zonnepanelen, gevolgd door isolatie en verwarming middels airco. Dit heeft geleid tot een energieopbrengst van ruim 1.8 mln Kwh, een besparing van 47.870 m3 gas en een energiebesparing van 96.150 Kwh.

Share Button