Europese overheidsobligaties en klimaatverandering

…transparantie en standaardisatie zorgen. Bron: ACTIAM, Bloomberg september 2021 Een cruciale vraag hier is hoe landen met een relatief hoge schuldgraad deze extra publieke investeringen kunnen financieren. Niet alle landen…

ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund

Het ACTIAM Financial Inclusion Fund heeft een duurzame doelstelling. Het fonds wil een positieve maatschappelijke impact realiseren door onderhandse leningen te verstrekken aan financiële instellingen in opkomende landen. Op deze…

Meerwaarde van materialiteit

…periode 2012-2020 op basis van het Fama-French 5-factor model 5 – Zie: Duurzaamheidsraamwerk | Voor de transitie naar een duurzame samenleving – ACTIAM – ACTIAM. Het ACTIAM Duurzaam Investeringsraamwerk beschrijft…

Impact investing: Toekomstbestendig beleggen

…Percentage mensen dat onder de $ 1,90 per dag leeft, 2010-2015, 2019-heden en voorspelling voor en na COVID-19 (%) Bron: https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-01/ ACTIAM Financial Inclusion Fund: beleggingskans SDG 1 en SDG…

Duurzame energietransitie

…beleggen wij als ACTIAM niet in olie- en gasbedrijven, tenzij. In de praktijk laten meerdere van deze bedrijven voldoende verandering zien. ACTIAM kiest ervoor ondernemingen met een duidelijke bedrijfsstrategie en…

Een blauwdruk voor passief duurzaam beleggen

…G) zullen een rol moeten spelen. Alleen dan zal de wereld in de breedste zin duurzamer worden. Caspar Snijders, Portfolio Manager Global Equity Impact strategy and Systematic Strategies bij ACTIAM…

Briefwisseling ACTIAM ‘Van twee kanten: chips’

ACTIAM publiceert een reeks ‘briefwisselingen’ tussen een specialist uit het ESG-team en een portefeuillemanager uit het aandelenteam. Zij belichten – ieder vanuit hun eigen perspectief – een bepaald onderwerp. Deze…