Bedrijven die materiële ESG-thema’s herkennen behalen een betere financiële performance

Trump stapt uit het klimaatakkoord van Parijs. De klimaatscepticus doet dit volgens eigen zeggen in het belang van Amerika en ‘de arbeiders’. Hiermee voldoet de Amerikaanse leider aan een van zijn verkiezingsbeloften. En tweede belofte was het optrekken van een muur op de grens met Mexico. De kosten worden geraamd op een slordige 20 miljard euro. En dat geld moet ergens vandaan komen. Vandaar dat Trump heeft bedacht om de betreffende muur vol te hangen met zonnepanelen om op die manier de bouw van de muur te financieren. Blijkbaar toch wel een winstgevende business die hernieuwbare energie.

In Nederland hebben we eveneens een harde noot te kraken gerelateerd aan het energievraagstuk. Want een van de pijlers die jarenlang onze begroting heeft gestut vertoont tekenen van verzwakking. Het gaat om de opbrengsten vanuit gaswinning. De gevolgen van de winning worden steeds meer voelbaar. Zowel fysiek in Groningen als in de politiek. Daarnaast worden nieuwbouwwijken steeds vaker gebouwd zonder dat er een gasaansluiting wordt aangelegd. Een uiteindelijk doodlopende weg dus.

Vandaag bericht Zuid Korea dat ze over veertig jaar volledig onafhankelijk wil zijn van kernenergie. Momenteel is Zuid Korea de vierde producent van kernenergie in de wereld. Al eerder werd aangekondigd dat het land vervuilende kolencentrales gaat sluiten. Het alternatief? Duurzame energiebronnen.

Deze ontwikkelingen vallen samen met een sterk stijgende wereldbevolking. En een groeiende rijkdom (als gevolg van positieve economische ontwikkelingen) van de middenklasse in met name Aziatische landen. Beide trends zorgen voor een toenemende vraag naar energie.

Een stijgende vraag naar energie én een stijgende vraag naar hernieuwbare energie. Volgens de traditionele economische leer zou dit moeten leiden tot hogere prijzen en meer innovatie. Kortom een sector of thema waarmee geld te verdienen valt.

En dit is enkel een voorbeeld over energie. Door de genoemde groei van de wereldbevolking ontstaat er op meer vlakken schaarste. Denk aan water en voedsel. In 2030 is er een tekort van respectievelijk 40 en 35%. ‘World overshoot day’ (de dag waarop we voor één jaar hebben verbruikt wat de aarde aan kan vullen) valt dit jaar op 2 augustus. Oftewel we verbruiken momenteel 1,7 aarde.

Veel bedrijven zullen met de gevolgen worden geconfronteerd. Dat kan zowel in positieve- als in negatieve zin zijn. Wanneer er een gevolg is voor de toekomst of winstgevendheid van een bedrijf, dan noemen we dit materieel. Zo zijn ontwikkelingen op gebied van hernieuwbare energie relevant voor bedrijven als BP, Total of Shell. Een bedrijf als KPN heeft minder directe last van deze ontwikkeling. En daarmee is het onderwerp niet materieel voor het telecombedrijf.

Voor de toekomstbestendigheid van bedrijven is het niet alleen belangrijk dat je weet wat materiele factoren zijn, minimaal net zo belangrijk is de kwaliteit van het management van het bedrijf. Is het management in staat om een toekomstgerichte strategie te ontwikkelen waarbij er genoeg aandacht is voor de materiele thema’s?

Uit onderzoek van Harvard Business School (Khan) blijkt dat bedrijven die materiele ESG-thema’s herkennen en er adequaat naar handelen, een betere financiële performance behalen. Dit onderzoek is gedaan op basis van Amerikaanse aandelen. ACTIAM heeft een vergelijkbaar onderzoek gedaan naar bedrijven met een Europese beursnotering. En wat blijkt? Hetzelfde resultaat. En ergens is dat logisch. Want een goed bestuur ziet welke trends en ontwikkelingen er zijn en speelt daar op in. Of dat nu gelabeld wordt als duurzaam of niet.

Wanneer je het World Economic Forum mag geloven zijn er voorlopig nog genoeg risico’s en daarmee kansen op verantwoord vlak. Voor 2017 zien zij in de top 5 van risico’s met een impact op de economische groei, twee ESG issue: extreme weersomstandigheden en grote natuurrampen. Met de recente branden in Portugal in het achterhoofd belooft het een hete zomer te worden.

Dennis van der Putten, Head Responsible Investing/ ESG Research bij ACTIAM

Share Button