G20 praat over uniform rapporteren over klimaatverandering en de energietransitie

Het wordt spannend. Vandaag en morgen praat de G20 over een internationaal uniform raamwerk voor bedrijven om aandeelhouders en andere stakeholders te informeren over hoe ze anticiperen op klimaatverandering en de energietransitie. Het raamwerk is opgesteld door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) onder leiding van Michael Bloomberg.

Belangrijk onderdeel van het raamwerk is het uitvoeren van scenario-analyses die nieuwe ontwikkelingen en hun toekomstige impact voorstelbaar maken. Denk daarbij aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën, klimaatwetgeving, CO2-prijzen, schaarste van grondstoffen en/of consumentenvoorkeuren. Met scenario analyse kunnen investeerders beter sturen op klimaatrisico’s en –kansen in hun investeringsportefeuille.

Nederlandse (institutionele) beleggers zijn wereldwijd koplopers in transparantie over klimaat: in de internationale klimaatbenchmark voor investeerders staan de Nederlandse pensioenfondsen in de top 10 en eerder won Actiam de prestigieuze International Climate Award, een onderscheiding voor investeerders die klimaatrisico’s en -kansen zichtbaar integreren in hun investeringsbeleid.

Meerdere investeerders hebben nu aangekondigd verder te willen gaan en scenario-analyse te gaan toepassen. Daarbij past scenario-analyse in de aanscherping van boekhoud- en risicoregelgeving die volgen op de lessen van de financiële crisis en die vereisen dat toekomstige ontwikkelingen worden meegewogen in financiële waardebepalingen (o.a. IFRS 7 en 9). Het mooie van scenario-analyse is dat het de lange termijn financiële impacts van de energietransitie verbindt met korte termijn beslissingen door investeerders.

Daarbij gaat het niet alleen om het beheersen van risico’s, maar vooral om het benutten van mogelijkheden. Alleen al in Nederland is er volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zo’n 2,6 tot 5,5 miljard euro per jaar extra aan investeringen nodig voor de energietransitie. Met een consistent klimaatbeleid leveren deze investeringen financieel rendement op.

Het werk van de TCFD onder leiding van Michael Bloomberg is een belangrijke stap in de goede richting. Ook nu Trump uit het klimaatakkoord stapt, blijft het voor investeerders nodig om beter te sturen op klimaatrisico’s en –kansen en daartoe is betere informatie nodig. Het zal veel tact vragen van Bondskanselier Merkel om als voorzitter van de G20, de krachten van Bloomberg versus Trump in goede banen te leiden. Wij gokken op een 1-0 uitkomst vóór Bloomberg:

Make our planet great again!

Dennis van der Putten is hoofd verantwoord beleggen bij Actiam, voorheen SNS Asset Management.

(met toestemming auteur gepubliceerd en eerder verschenen op Fondsnieuws.nl)

Share Button