Belangstelling voor impactbeleggen groeit door beter inzicht in daadwerkelijke ‘impact’ van investeringen

Impactbeleggen wint snel aan populariteit. Een belangrijke oorzaak van die groei is dat de daadwerkelijke impact van investeringen beter zichtbaar wordt gemaakt. BlueOrchard, onderdeel van de Schroders Group, heeft op dit gebied veel ervaring.

Bij impactbeleggen zijn drie bouwstenen van groot belang”, legt Maria Teresa Zappia, chief impact & blended finance officer, van BlueOrchard uit: “In de eerste plaats draait het om de intentie, oftewel de vraag hoe je als belegger het verschil wilt maken. De volgende stap is om te kijken hoe je kan bijdragen aan het aanpakken van de problemen binnen je focusgebied. Hierbij wordt duidelijk of een belegger écht een verschil gaat maken, of dat het vooral bij mooie woorden blijft. De laatste bouwsteen in het proces is om te meten hoe groot de impact van de investering daadwerkelijk is.

Voordeel door ervaring

Impactbeleggen groeit exponentieel, benadrukt Zappia. Het aantal beleggingskansen neemt snel toe. Het is dan ook een groot voordeel om een vast raamwerk te hebben voor het beoordelen van potentiële investeringen. Een van de succesfactoren van BlueOrchard is een eigen model dat systematisch de impact van elke huidige en toekomstige investering systematisch evalueert en het verbeteringspotentieel identificeert: De Social Performance Impact Reporting & Intelligence Tool – SPIRIT.

SPIRIT is ruim tien jaar geleden ontwikkeld. Aan de hand van publiek beschikbare informatie, ontstaat een beeld van hoe een bedrijf bijvoorbeeld omgaat met werknemers, klanten en toeleveranciers. Ook wordt onder meer gekeken in welke mate het bestuur zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en hoe duurzaam de producten, diensten en bedrijfsprocessen zijn.

Microkrediet in de praktijk

Aan de hand van de Women’s Livelihood Bond II illustreert Zappia het proces. De obligatie staat genoteerd aan de Impact Investing Exchange Azië (IIX) en de voorwaarden komen overeen met die van obligaties met een vergelijkbaar risicoprofiel. Zappia: “Met de investering wordt microkrediet verstrekt aan 2 miljoen vrouwelijke ondernemers in Zuid-Azië. Kleine leningen stellen ze in staat om een beter leven op te bouwen. De obligatie draagt hierdoor bij aan verschillende social development goals, oftewel de duurzame ontwikkelingsdoelen. Voorbeelden zijn #5 gendergelijkheid en #8 waardig werk en economische groei.”

De duurzame ontwikkelingsdoelen hebben ook een prominente plaats in de rapportage. Voor veel beleggers is dat een leidraad bij het uitstippelen van het impactbeleid. Zappia: “Behalve de financiële prestaties, wordt zo ook het impact-rendement inzichtelijk gemaakt. Die transparantie speelt een doorslaggevende rol bij de groei van impactbeleggen.”

Lees het artikel “Impactlessen van BlueOrchard” online.

Share Button