‘Duurzaam beleid kun je alleen op een duurzame manier vormgeven’

Pensioenfonds DNB is op een gedegen manier bezig met Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Maar het kan natuurlijk altijd nog beter. Voor mij was dat een van de redenen om toe te treden tot het bestuur van het pensioenfonds. Het is een onderwerp dat ik erg interessant vind en dat me aan het hart gaat.

Het onderwerp past bovendien goed bij de fase waarin het pensioenfonds zich bevindt. We hebben als pensioenfonds genoeg uitdagingen voor de toekomst. Wat mij betreft mogen we dat breed zien. Het moet daarbij zeker gaan over de toekomstbestendigheid van ons pensioenfonds en die van het pensioenstelsel in Nederland. Maar ook de toekomstbestendigheid van onze planeet kunnen we, en moeten we wat mij betreft, in onze keuzes betrekken.

Wat is duurzaamheid?

De VN definitie van duurzaamheid is wat mij betreft een hele mooie: “Als je duurzaam beleid wilt voeren, moet je keuzes maken die aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Er is in het bestuur nu een werkgroep opgezet die gaat onderzoeken hoe we hier als pensioenfonds zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven in het kader van ons beleggingsbeleid. Ik maak deel uit van die werkgroep.

‘We moeten niet achter trends aanhollen, maar zelf gedegen onderzoek doen’

Onderzoek
Natuurlijk zijn we als Pensioenfonds DNB al langer bezig met het onderwerp duurzaamheid, met name in het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen. Je ziet ook bij deelnemersbijeenkomsten dat onze deelnemers dat van ons verwachten, zoals in het recente seminar dat we met JongDNB hebben gehouden. Daar bleek dat voor deze groep deelnemers het onderwerp ’duurzaamheid’ belangrijk is. Dat wil niet zeggen dat al onze deelnemers dat zo zien. Daarom willen we onze deelnemers nadrukkelijk betrekken bij het onderzoek dat we gaan doen. Dat onderzoek is er vooral op gericht om uit te vinden hoe we als pensioenfonds zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarbij moeten we niet achter trends aanhollen, maar zelf gedegen onderzoek doen. Het gaat  immers écht ergens om. Als we keuzes gaan maken ten aanzien van MVB, kunnen die  mogelijk een aantal basisbeginselen raken. Denk bijvoorbeeld aan onze Investment Beliefs waarbij we uitgaan van passief beleggen en het risico van beleggingen zo goed mogelijk spreiden. Ook het nadenken over basisbeginselen gaan we uiteraard niet uit de weg, maar we dienen hier wel goed en rustig bij stil te staan. Vervolgens kunnen we dan weloverwogen keuzes maken.

Vragen
Wat is voor ons belangrijk? Welke wensen hebben onze deelnemers? Welke keuzes kunnen we maken? Welke kosten zijn daaraan verbonden, zowel in termen van uitvoeringskosten als in termen van rendement of diversificatie? Wat kunnen wij als fonds van onze omvang doen in de markt? Allemaal vragen die we willen beantwoorden. Wat daarbij lastig is, is het stellen van ‘neutrale vragen’ aan onze deelnemers. We willen graag hun mening weten, maar tegelijkertijd willen we ze door het stellen van vragen niet al naar een bepaalde kant duwen.

Concrete maatregelen
Als het onderzoek is gedaan en de uitkomsten geanalyseerd, zijn er diverse maatregelen die we zouden kunnen nemen. We zouden een ‘ESG proof index’ kunnen volgen met onze beleggingen. We hebben al een uitsluitingenlijst van bedrijven waar we niet in beleggen, bijvoorbeeld producenten van wapens.  Maar we kunnen ook gaan kiezen voor een lijst van bedrijven waar we juist wél in zouden willen beleggen omdat ze duurzaam produceren. Maar nu loop ik op de zaken vooruit. Eerst goed onderzoek doen en dat gaat even duren. Maar we willen al op redelijk korte termijn onze deelnemers betrekken. Daar mag je ons aan houden.

Steffie Schwillens, bestuurslid Pensioenfonds DNB 

Deze column is eerder gepubliceerd op de website van Pensioenfonds DNB

Share Button