‘Het draait te veel om negatieve screening’

Een van de hardnekkigste mythes over duurzaam beleggen dat het alleen draait om negatieve screening, voornamelijk door het uitsluiten van ‘onethische’ aandelen. 

Negatieve screening is echter maar één kant van het verhaal. Duurzaam beleggen is ook gebaseerd op positieve screening, omdat het uiteindelijk belangrijker is wat er wel in een fonds terechtkomt dan wat er niet in komt.

De Global Sustainable Investment Alliance geeft een overzicht dat geleidelijk de norm wordt op de markt. Naast negatieve screening kun je ook kiezen voor de volgende vormen van duurzaam beleggen:

  • Positieve screening (best in class-benadering): beleggen in sectoren, bedrijven of projecten die zijn geselecteerd vanwege hun positieve ESG-prestaties ten opzichte van sectorgenoten
  • Screening op basis van normen: screenen van beleggingskandidaten volgens minimumstandaarden voor bedrijfsprocedures op basis van internationale normen
  • ESG-integratie: de systematische en expliciete opname van ESG-factoren in financiële analyses door fondsbeheerders
  • Duurzaamheidsthema’s: focussen op thema’s die specifiek betrekking hebben op duurzaamheid, zoals schone energie of duurzame landbouw
  • Impactbeleggen/community investing: gericht op het leveren van een oplossing voor problemen in maatschappij of milieu, waarbij kapitaal wordt aangewend voor behoeftige individuen of gemeenschappen en waarbij bedrijven worden gefinancierd die een duidelijk sociaal of milieugerelateerd doel hebben
  • Actief aandeelhouderschap: inzet van de macht van aandeelhouders om het gedrag van bedrijven te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een directe dialoog (engagement) met bestuursleden, door het indienen van aandeelhoudersvoorstellen en door stemmen bij volmacht op basis van een uitgebreide ESG-richtlijn.

ESG-integratie

Bij ESG-integratie worden gegevens uit veel verschillende bronnen gebruikt om een bedrijf te analyseren en waarderen. Over het algemeen maken effecten met betere ESG-prestaties op het gebied van materiële kwesties een grotere kans te worden opgenomen in de portefeuille dan effecten met een slechter ESG-profiel. Als de ESG-risico’s van een aandeel al grotendeels zijn ingeprijsd door de markt, kan de portefeuillemanager er toch voor kiezen om in dat aandeel te beleggen als hij of zij denkt dat er genoeg ruimte is voor verbetering waardoor ook de koers kan stijgen.

Actief aandeelhouderschap

Dit proces geniet de Robeco-voorkeur, omdat een dialoog niet langer mogelijk is als een bedrijf is uitgesloten. Beleggers kunnen dan hun invloed niet gebruiken om ESG-verbeteringen door te voeren. Het verkopen van belangen levert een vergelijkbaar probleem op, want dan verschuift het eigenaarschap simpelweg van een ontevreden belegger naar een belegger die meegaander is. Hiermee pak je de onderliggende kwestie dus niet aan, zoals bij decarbonisatie.

Masja Zandbergen, hoofd ESG integratie bij Robeco

Share Button