Bestuursdiversiteit in de VS met sprongen vooruit

Misschien ben ik wel zo geïnteresseerd in het onderwerp diversiteit omdat ik een vrouw ben in een mannenwereld en al in een vroeg stadium besloot me te richten op duurzaamheid. Het gaat me daarbij trouwens niet alleen om gendergelijkheid. Ik ben er namelijk ook van overtuigd dat verschillende achtergronden en standpunten leiden tot beter onderbouwde beslissingen.

Waar in Nederland nauwelijks voortgang wordt geboekt op dit gebied, gaan de Verenigde Staten met sprongen vooruit. Ik was dan ook positief verrast toen ik de resultaten van een onderzoek van Spencer Stuart las. Daaruit bleek dat in 2017 de helft van de nieuwe bestuursleden bij ondernemingen in de S&P 500 vrouw was of tot een minderheid behoorde. In 2012 was nog maar 26% van alle nieuwe bestuursleden een vrouw, terwijl dit in 2017 al 36% was. Bovendien behoorde 20% van de nieuwe onafhankelijke bestuursleden tot een minderheid.

De discussie over bestuurlijke genderdiversiteit werd afgelopen jaar flink aangezwengeld toen enkele van de grootste institutionele beleggers ter wereld een standpunt innamen over dit onderwerp. De acties liepen uiteen van de plaatsing van het standbeeld Fearless Girl op Wall Street door State Street Global Advisors tot de steun van BlackRock voor acht aandeelhoudersvoorstellen over bestuursdiversiteit in Noord-Amerika.

De genderdiversiteit in het bestuur van ondernemingen is de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, voor verschillende marktkapitalisaties en in verschillende markten. De overheidsbemoeienis op dit gebied neemt ook toe, want landen als India en Frankrijk hebben verplichte genderquota ingevoerd om de genderdiversiteit op bestuursniveau te vergroten. De discussie gaat echter niet meer over gelijkheid en eerlijkheid, maar over superieure bedrijfsresultaten – iets waarvoor in de literatuur veel bewijs te vinden is.

Wat doen deze mensen precies? Het bestuur van een onderneming is verantwoordelijk voor het management en risicotoezicht en houdt bovendien toezicht op de strategie van de onderneming namens de aandeelhouders. Vanuit een breder perspectief – als je niet alleen kijkt naar gendergelijkheid, maar ook naar ambtstermijnen, leeftijd, nationaliteiten en professionele achtergrond – wordt diversiteit in het bestuur een steeds belangrijkere factor voor succes.

Dat is eigenlijk ook heel logisch, want de diversiteit van het bestuur is een afspiegeling van de echte wereld waarin de onderneming actief is. Een verscheidenheid aan profielen binnen het bestuur leidt tot een beter inzicht in de klantenbasis, waardoor de onderneming beter kan inspelen op de steeds sneller veranderende consumenten- en markttrends. Voor een effectieve corporate governance en discussies met mogelijk ingrijpende gevolgen is het essentieel dat er veel verschillende invalshoeken zijn.

Een goed gemengd bestuur voegt waarde toe aan een onderneming, omdat mensen met verschillende achtergronden onderwerpen waarschijnlijk ook van verschillende kanten bekijken. Dat leidt tot een doeltreffender besluitvorming en efficiënt toezicht. Daarom juichen institutionele beleggers bestuursdiversiteit toe als sleutel tot gedegen corporate governance.

Als onderdeel van onze Active Ownership-benadering sporen we bij Robeco de ondernemingen waarin we beleggen aan de bestuursdiversiteit te vergroten. Dit doen we via engagement en stemactiviteiten. Het is in veel markten gebruikelijk dat bij aandeelhoudersvergaderingen gestemd kan worden over nominaties van bestuursleden. Wij voeren dan een grondige analyse uit van de diversiteit in het bestuur – we kijken naar ambtstermijnen, vaardigheden, gender en externe commissies – en vergelijken die met de lokale best practices. Deze analyse hebben we onlangs toegevoegd aan onze stemrichtlijnen.

Tijdens onze engagement met ondernemingen in de financiële sector over de kwaliteit van hun bestuur hebben we speciale aandacht voor het effect van diversiteit op het nominatiebeleid. Daarnaast kijken we op welke punten de onderneming diversiteit probeert aan te brengen. Een ander voorbeeld van ons werk op dit gebied is een recente engagement in samenwerking met RobecoSAM. We zijn de dialoog aangegaan met ondernemingen waarin we beleggen over allerlei maatregelen om de gendergelijkheid en diversiteit te verbeteren.

De afgelopen jaren ging het bij bestuursdiversiteit eigenlijk bijna altijd over gender. Maar als meer diversiteit waarde toevoegt aan het bestuur van een onderneming, moet dat bestuur diversiteit in de breedste zin nastreven om de prestaties te verbeteren.

Masja Zandbergen,  Head of ESG integration. Samen geschreven met engagementspecialist Laura Bosch Ferreté.

Share Button