Er bestaat geen duidelijke afbakening van wat duurzaam beleggen is en dus is misbruik mogelijk

Het onderzoek van het Great Green Investment Investigation maakt duidelijk wat we al wisten. Er bestaat geen duidelijke afbakening van wat duurzaam beleggen is en dus is misbruik mogelijk. Beleggen in de fossiele industrie of in de luchtvaart duurzaam noemen is op zijn minst bedenkelijk maar eigenlijk absurd.

Nou werk ik al decennia aan de vraag ‘wat is een duurzame investering?’ en de eerste conclusie die ik na al die jaren heb getrokken is dat een duidelijk afbakening van een duurzame investering niet bestaat. Wat wel bestaat is een schaal met meer en minder duurzame investeringen.

De productie van fossiele brandstoffen zitten op die schaal flink aan het uiteinde van niet duurzame investering. Ook sectoren die veel fossiele brandstoffen gebruiken zoals de luchtvaart zitten aan die kant op de duurzaamheidsschaal. Ik noem er nog een paar: intensieve veehouderij, productie van controversiële wapens, van bont.

Je kunt discussiëren waar die activiteiten precies op die schaal zitten maar in ieder geval niet aan de kant van de wèl duurzame investeringen.

Met die jaren heb ik ook een tweede conclusie getrokken: Elke investering heeft een negatief effect op klimaat of biodiversiteit. Niets kan zonder verbruik van energie, ruimte of materialen geproduceerd worden. Dat geldt voor alle productiebedrijven en zelfs voor de dienstensector. Geen enkele investering kan dus volledig duurzaam zijn. Ook biologische landbouw, windmolens en zonnepanelen niet. Wat je wel kunt toetsen is of deze investeringen binnen de draagkracht van de aarde vallen. Voor klimaat ligt die grens bij 1,5gr opwarming. Voor biodiversiteit is die lastiger te bepalen maar niet onmogelijk.

En dan zijn er nog de sociale aspecten zoals een leefbaar loon, goede arbeidsomstandigheden, geen kinderarbeid en geen dwangarbeid. Die zijn overigens beter gedefinieerd maar juist moeilijker vast te stellen of dat wel of niet gebeurt.

En tenslotte heb ik nog een derde conclusie getrokken: als we enigszins welvarend willen leven, met voldoende inkomen voor voedsel, woningen, gezondheidszorg etc, dan kan dat alleen als deze ook beschikbaar zijn. Als we die welvaart willen dan zullen we de negatieve impact op klimaat en biodiversiteit daarvan binnen de ecologische grenzen van de aarde moeten houden zodat mensen elders en in de toekomst ook in hun welvaart kunnen voorzien.

Dus ja, ook de duurzame beleggingen van ASN Bank hebben nog steeds een negatieve impact. Daar rapporteert ASN Impact Investors ook eerlijk over in het Impact Report. Maar die negatieve impact is wel aanzienlijk minder dan bij reguliere beleggingsfondsen en zelfs minder dan veel andere duurzame beleggingsfondsen. En de doelstelling is om die negatieve impact naar nul terug te brengen in 2030.

Piet Sprengers, Manager Duurzaamheidsstrategie en Beleid bij ASN Bank

Share Button