Duurzame waardecreatie voor private equity met ESG-lens

Private equity (PE) heeft steeds meer oog voor ESG-factoren (environmental, social & governance) bij transacties en in het portfoliobeheer. Waardecreatie is daarbij de overweging, waar compliance oorspronkelijk de belangrijkste drijfveer was. Dat blijkt uit recent PwC-onderzoek en uit de praktijkervaring van PwC-experts Viviana Voorwald en Remco van Daal. Zij vertellen hoe PwC PE-huizen helpt de mogelijkheden voor waardecreatie door de ESG-lens in beeld te krijgen.

Private equity wil bijdragen aan maatschappij én waarde creëren

‘ESG staat al vele jaren in de aandacht van private equity’, vertelt Remco van Daal, PE Industry Leader van PwC Europe. ‘Bijna alle PE-huizen hebben een strategie voor responsible investment, een ESG-policy en de nodige monitoring tools. De aandacht voor ESG was in eerste instantie ingestoken vanuit compliance: zorgen dat je geen domme dingen doet. Inmiddels merken we dat onze grote PE-klanten ook naar ESG kijken om goed te doen en om waarde te creëren. Die twee zaken sluiten elkaar niet uit en we merken meer en meer dat ze elkaar juist versterken in de snel veranderende omgeving.’

De verschuiving van compliance naar waardecreatie is ook de centrale conclusie van de Global Private Equity Responsible Investment Survey 2021, waarvoor PwC sprak met 209 PE-huizen uit 35 landen. Waar in de survey van 2019 risicomanagement nog de belangrijkste motor was voor ESG-activiteiten noemen de respondenten nu waardecreatie als een van de belangrijkste drijfveren.

ESG-beleid leidt tot meer aandeelhouderswaarde

‘We zien die ontwikkeling ook in andere sectoren’, verklaart Viviana Voorwald, ESG Lead van PwC Europe. ‘De integratie van ESG in bedrijfsactiviteiten heeft zich behalve vanuit intrinsieke motivatie ontwikkeld onder druk van financiële instellingen en investeerders. En in Europa speelt zeker de toenemende druk van EU-regelgeving een rol.’

Verder verwijst Voorwald naar onderzoek van onder meer Harvard, waarin al jaren geleden onderbouwd werd dat bedrijven die sturen op niet-financiële (ESG-)indicatoren een betere financiële performance hebben en dus meer aandeelhouderswaarde creëren dan bedrijven die dat niet doen. ‘Ook zien we onderzoek waaruit blijkt dat bedrijven op duurzame producten hogere prijsstijgingen kunnen doorvoeren dan op niet-duurzame producten. Dat goede prestaties op ESG-KPI’s zorgen voor waardecreatie is steeds duidelijker aantoonbaar.’

ESG op alle aspecten van de transactie

Van Daal vertelt dat PwC wereldwijd veel grote PE-huizen ondersteunt bij het verankeren van de ESG-strategie vanuit een visie op waardecreatie. De stijgende aandacht ervoor verbaast hem niet: ‘Stakeholders van buiten vragen erom en ook binnen PE-huizen neemt de interesse voor ESG toe omdat we merken dat het waarde toevoegt. Ik zie het als een evolutie. Twintig jaar geleden was due dilligence ook sterk vanuit risico ingestoken. Dat evolueerde naar het zoeken van mogelijkheden om waarde te creëren. Diezelfde ontwikkeling zien we nu bij ESG.’ Van Daal vertelt dat PwC door een ESG-lens kijkt naar onder meer de commerciële, financiële, fiscale en HR-aspecten. ‘Wij onderscheiden ons van andere partijen omdat wij ESG op al die aspecten van een transactie kunnen toepassen.’

Hoger financieel en ESG-rendement

Van Daal vervolgt: ‘Voorafgaand aan een transactie, of bij de analyse van portfoliobedrijven, kunnen we in kaart brengen hoe de onderneming gepositioneerd is langs de ESG-assen. Die analyse leidt uiteraard tot conclusies rondom compliance, maar we onderzoeken juist ook wat de mogelijkheden zijn als punten op die ESG-assen verbeterd worden. Wat zijn bijvoorbeeld de commerciële kansen van een duurzamer product? Welke financiële impact heeft een lager watergebruik? Welke fiscale voordelen biedt de reductie van CO2-uitstoot? En wat zijn de gevolgen voor HR als arbeidsomstandigheden verbeteren? De centrale vraag is hoe de klant hetzelfde of een hoger financieel rendement kan halen mét een hoger ESG-rendement.’

Bijdrage van ESG aan waardering in deals

De analyse van mogelijkheden door ESG is een kans voor verkopende partijen, maar ook als bedrijven een nieuwe investering doen, is het belangrijk een goed ESG-assessment te maken, vertelt Voorwald. PwC doet ook onderzoek naar de bijdrage van ESG-factoren aan de waardering van bedrijven, zoals Manoël de Goeij onlangs vertelde, en weegt ESG vanuit die kennis mee in waarderingsmodellen. Voorwald: ‘De meest duidelijke invloed zie je bij bedrijven die sterk aan duurzaamheid bijdragen, zoals producenten van duurzame energie. De EBITDA-multiple is daar de afgelopen drie jaar zichtbaar gestegen. Maar ook bij andere industrieën zien we een duidelijke invloed op waarde.’

Sectorafhankelijke mogelijkheden

Sustainability-collega Joukje Janssen zei eerder over de PE-sector dat er nog meer kansen zijn dan alleen CO2-maatregelen, diversiteit en governance-onderwerpen zoals het tegengaan van omkoping en corruptie. Ook Voorwald ziet kansen voor private equity om verder te gaan: ‘Al gaat dat samen met een strategische keuze: wil je aan de minimale regelgeving voldoen, wil je de beste van de klas zijn, of iets ertussenin? Maar we zien in de praktijk dat er soms onvermoede mogelijkheden voor waardecreatie naar boven komen door al vóór de investering een analyse te maken door de ESG-lens.’

Die mogelijkheden zijn volgens Voorwald ook afhankelijk van de sector waarin het bedrijf opereert: ‘Daarom baseren wij ons onder meer op een uitgebreide analyse van de ‘value drivers’ per industrie die Strategy& maakte, de strategieconsultants van PwC. Wij werken onze kennis over ESG voor PE en in transacties voortdurend bij.’

Honderdduizend mensen extra voor ESG

Dat PwC zelf sterk op ESG inzet, blijkt wel uit de recente presentatie van de wereldwijde strategie waarin het bedrijf twaalf miljard dollar investeert om honderdduizend mensen te werven die vooral aan ESG-thema’s gaan werken. Van Daal: ‘PwC is wereldwijd nummer één in fusies en overnames en we hebben al jaren een grote, bloeiende sustainability-praktijk. Die twee zaken brengen we succesvol samen. Dat doen we in Nederland al een tijd en met deze strategische personeelsuitbreiding gaan we bedrijven nog beter ondersteunen in het proces van waardecreatie.’

Share Button