Rendement duurzaam beleggen helemaal niet minder

Het rendement van duurzaam beleggen is helemaal niet minder dan van niet duurzame investeringen. Tot een paar jaar geleden waren de meeste mensen in de veronderstelling dat slechte bedrijven een hoog rendement haalden. Door het mislopen van deze hoge rendementen zou duurzaam beleggen minder opleveren. Dit is een misvatting, duurzaam beleggen haalt juist een hoger rendement. Hoe dat precies zit, lees je in dit blog. 

Verschil tussen financieel rendement en duurzaam rendement

De meeste beleggers investeren hun geld voor een hoger rendement. Ze willen dat hun vermogen groeit met een financieel rendement. Met het duurzame rendement bedoelen we dat je met je investeringen ook maatschappelijke impact maakt. Op die manier draag je bij aan het verlagen van de CO2 uitstoot of minder verbruik van schaarse grondstoffen. Soms is het vrij gemakkelijk om de duurzame impact van een bedrijf te verbeteren. Bijvoorbeeld door duurzame energie te gebruiken, minder te printen en elektrisch te rijden. Maar de echte, grote veranderingen vragen een lange adem en veel investeringen waarbij de kost voor de baat gaat. Beleggers in duurzame bedrijven moeten een lange termijn voor ogen houden. Het lange termijn rendement van duurzaam beleggen moet voldoende zijn om voor dit risico te compenseren.

Voorbeelden van bedrijven met een duurzaam rendement

Door te beleggen in laadpalenfabrikant Alfen of de laadstations van Fastned maak je de transitie naar elektrisch rijden mede mogelijk. In het buitenland zou je kunnen beleggen in de duurzame energiebedrijven Orsted en Red Electrica of recyclingbedrijf Waste Management, dat het meest duurzame bedrijf is van de Verenigde Staten.

Financieel rendement

Er wordt al ruim 40 jaar veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen duurzaam beleggen en het beleggingsrendement. Om de duurzaamheid van de beleggingen te meten wordt de ESG-score gebruikt. De meerderheid van de onderzoeken concludeert dat duurzame beleggingen hetzelfde of meer rendement behalen dan ‘traditioneel beleggen’. Op korte termijn kan het rendement van duurzaam beleggen ook e

Waarom is het rendement van duurzaam beleggen beter?

Er zijn verschillende redenen waarom duurzaam beleggen een hoger rendement haalt:

  • De tevredenheid van werknemers bij duurzame bedrijven is hoger. Daardoor leveren ze betere prestaties op het werk en blijven ze langer. Ook de grotere diversiteit in het personeelsbestand heeft een positieve relatie met de resultaten.
  • Duurzame bedrijven innoveren meer en zijn daarom beter voorbereid op de toekomst.
  • Overheden stellen steeds meer regels en rapportageverplichtingen op om ongewenst gedrag te voorkomen. Dit leidt tot extra kosten waardoor het resultaat in sommige sectoren tot wel 50% kan dalen. Duurzame bedrijven hebben hier veel minder last van.
  • Controversieel gedrag leidt tot een flinke koersdaling. Denk aan de koersdalingen van Volkswagen na het dieselschandaal, Facebook na een datalek en BP en Transocean na het olielek en SBM Offshore nadat uitkwam dat ze steekpenningen betaalden. Met duurzaam beleggen vermijd je deze bedrijven.
  • De meeste faillissementen vinden plaats onder bedrijven met een slechte ESG score. Faillissementen hebben een grote negatieve invloed op het rendement.

ESG-momentum

ESG-momentum is een score voor de mate waarin een bedrijf duurzamer wordt. Bij de duurzaamheid van bedrijven kun je kijken naar de duurzaamheid van een bedrijf en naar de ontwikkeling van die duurzaamheid. Stijgt de ESG-score van een bedrijf, dan heeft dat bedrijf een positief ESG-momentum.

Uit onderzoek van MSCIHarvard/Societe General en Morningstar/Sustainalytics blijkt ook een positieve relatie tussen het beleggingsrendement en het ESG momentum. Voor het financiële rendement kun je het beste bedrijven kopen die op weg zijn om de duurzame koplopers te worden. Die hebben een hoge ESG-score en een hoog ESG-momentum. Morningstar/Sustainalytics noemt in het onderzoek een aantal bedrijven die dit traject hebben doorlopen: S&P Global, Louis Vuitton Moët Hennessy en Lowe’s companies.

Het onderstaande plaatje komt uit het eerdergenoemde onderzoek van MSCI uit 2015: Can ESG add alpha?

Belastingvoordeel duurzaam beleggen is beperkt

Vaak wordt gesuggereerd dat het rendement op duurzaam beleggen verbetert door een korting op de box 3 heffing. Het is inderdaad zo dat beleggers in groene investeringen een korting krijgen op de box 3 heffing. Maar de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de belastingkorting zijn heel strikt. De lijst met fondsen waarop de belastingkorting van toepassing is staat hier op de website van de belastingdienst. De selectie is gedateerd en is niet zo interessant als je echt een aantrekkelijk rendement wilt halen.

Meer vraag naar duurzaam beleggen –> meer aanbod

Naast het (beperkte) belastingvoordeel stimuleert de overheid duurzaam beleggen ook door de regelgeving aan te scherpen. In 2021 en 2022 wordt veel nieuwe regelgeving geïmplementeerd zoals de taxonomie en de SFDR-wetgeving. Dit zorgt voor meer vraag naar duurzame beleggingen. Meer vraag leidt over het algemeen tot hogere prijzen. De financiële sector speelt hier al enkele jaren op in door het aanbod van duurzame fondsen en producten te vergroten.

Duurzaam beleggen wordt de nieuwe standaard

Al lang heeft het grootste deel van de nieuwe beleggingsfondsen en ETF’s een duurzame insteek. Sinds enkele jaren gaat er ook daadwerkelijke meer nieuw geld naar de duurzame fondsen. In 2020 was het zelfs zo dat er per saldo geld werd onttrokken aan fondsen zonder duurzame uitgangspunten. De corona uitbraak heeft het maatschappelijke bewustzijn vergroot. Daarnaast krijgen jongere generaties, die meer met duurzaamheid hebben, een belangrijkere stem. Ze bouwen meer vermogen op en ze komen vaker op bepalende posities in het bedrijfsleven of op andere maatschappelijke posities.

Waar moet je op letten

Na het lezen van deze tekst wil jij wellicht ook een hoger rendement maken door in duurzame bedrijven te beleggen. Hoe pak je dat aan?

Bepaal eerst voor jezelf wat je wilt. Je vergroot de kans dat je succesvol bent met beleggen het meest door een consistente uitvoering over een lange periode. Dat lukt alleen als je weet wat je doet en volledig achter je strategie staat. Dus kies je voor de meest duurzame bedrijven, of geef je meer aandacht aan bedrijven die ruimte hebben om duurzamer te worden. Combineer je die strategie met een hoog dividend, een lage waardering of juist hoge groeivooruitzichten? En op welke regio’s en sectoren ga je focussen?

Vervolgens stel je een goed gespreide portefeuille samen van interessante bedrijven. Door te spreiden verlaag je het risico zonder dat dit ten koste gaat van het rendement. Alle professionele beleggers spreiden hun vermogen over meerdere bedrijven die bij voorkeur ook uit verschillende sectoren en regio’s komen. Tenslotte koop je de aandelen aan bij een bank of broker met acceptabele kosten.

Ging dit te snel? In het artikel ‘Duurzaam Beleggen, zo doe je dat’ dat wij schreven voor het blad Fiscalert hebben uitgebreid beschreven hoe je een vliegende start maakt met duurzaam beleggen.

Loege Schilder, Duurzaam Beleggen Academie

Share Button