Girl power in vermogensbeheer

Hoewel de publieke opinie steeds meer aanstuurt op genderneutraliteit, is gendergerelateerd beleggen de laatste jaren steeds populairder geworden. In het Verenigd Koninkrijk (maar ook in andere landen) zijn nieuwe beleggingsmaatschappijen en -producten op de markt gekomen, die specifiek zijn gericht op vrouwen. Dat komt niet alleen doordat vrouwen een andere kijk op beleggen hebben, maar ook omdat er vanuit beleggers groeiende aandacht is voor meer gelijkheid tussen de seksen in het bedrijfsleven. Europa lijkt een inhaalslag te maken.

Vrouwelijke portefeuillemanagers blinken uit

Er mag dan wel een tekort zijn aan vrouwen in topposities in de vermogensbeheersector, maar zij hebben hun sporen als top-CEO’s en portefeuillemanagers reeds ruimschoots verdiend.

Bank boss bias

Vrouwen voor minder dan 2% deel uit van de CEO’S bij financiële instellingen en minder dan 20% van de raad van Bestuur (als percentage van totaal aantal bestuursleden)

Bron: https://www.weforum.org/agenda/2019/03/workplace-diversity-marcia-page/

Wij zijn geen voorstander van stereotypering. Wel zien we dat veel vrouwen in de vermogensbeheersector uitblinken, doordat zij een andere beleggingsbenadering hebben dan hun mannelijke collega’s; over het algemeen nemen vrouwen in vergelijking met mannen minder risico en zijn zij meer gericht op het behalen van specifieke doelstellingen (ongeacht of het om maatschappelijke of financiële doelstellingen gaat). Zij streven niet naar kortetermijn-winsten of het verslaan van benchmarks (of de concurrent), maar naar langetermijnresultaten. Daarom kan diversificatie van beleggingsteams leiden tot betere resultaten alsook een betere risicobeheersing. Een van ‘s-werelds beste beleggers is een vrouw: Geraldine Weiss. Haar beleggingsaanbevelingen leveren langetermijnresultaten op die in de branche bijna niet te overtreffen zijn. Al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw publiceert zij onder de naam G. Weiss. Het leek haar namelijk beter als het bredere publiek van tevoren niet zou weten dat zij een vrouw was, zodat de aandacht niet werd afgeleid van haar ideeën.

Een ander voorbeeld van de prudentie en het succes met (fiduciair) beleggen door vrouwen is ontdekt door Muhammad Yunus, een pionier op het gebied van microfinanciering. Hij kwam tot de ontdekking dat kleine kredieten die verstrekt werden aan mannen vaak op gingen aan drank of gokken.

Particuliere kredieten verstrekt aan vrouwen leverden de laagste beleggingsverliezen, maar ook de hoogste succespercentages bij kleine ondernemingen. Toen hij op zoek ging naar de beleggingen in zijn portefeuille die het minst slecht presteerden, ontdekte hij dat hij 97% van de microkredieten bij Grameen Bank had verstrekt aan vrouwen.

Specialisatie: vrouwelijke beleggers 

Omdat er te weinig voldoende gediversifieerde beleggingsteams zijn, bestaan er maatschappijen met producten die speciaal zijn gericht op vrouwelijke beleggers.

Eén van die maatschappijen waar die trend het eerst zichtbaar was, is Ellevest. Dit bedrijf is opgericht door Sallie Krawchek, voormalig Hoofd Private Wealth bij Citigroup.

Het uitgangspunt bij Ellevest was dat de meeste vrouwen niet voor de bestaande beleggingsmaatschappijen kiezen, omdat die niet voldoen aan hun behoeften. Ellevest wil vrouwen leren dat beleggen verstandig kan zijn en een goede aanvulling kan zijn op sparen, zeker gezien de huidige lage rentepercentages.

In plaats van zich te richten op het voorbijstreven van een vastgesteld doel, wordt belegd met inachtneming van de specifieke doelstellingen van de belegger. Die doelstellingen houden vaak verband met levensstijl (zoals onderwijs voor kinderen) en houden rekening met de risicobereidheid van de klant. Met andere woorden: het doel is om financiële doelstellingen te behalen met zo min mogelijk risico en een zo groot mogelijke slagingskans. Uiteraard zouden alle beleggers van deze benadering kunnen profiteren; deze benadering lijkt echter bijzonder goed aan te sluiten bij vrouwen.

Vrouwen tillen beleggingen naar een hoger plan

Een ander pleidooi voor meer genderdifferentiatie is om te kijken naar de daadwerkelijke beleggingen. Onderzoek heeft aangetoond dat de resultaten van ondernemingen die over gediversifieerde managementteams beschikken op de lange termijn beter zijn, met name op het gebied van risicobeheersing en het op de markt brengen van nieuwe producten die gericht zijn op specifieke segmenten van de samenleving. Differentiatie op basis van gender is een mogelijkheid, maar er moet natuurlijk ook rekening worden gehouden met alle andere aspecten.

Genderdiversiteit correleert op lange termijn met hogere ESG-scores

Percentage S&P500-bedrijven met een algemene ISS-oekom ESG-score* boven de mediaan van hun sector

* De score is exclusief genderdiversiteit van de board

Source: ISS-oekom, ISS Analytics

Zo is in het Verenigd Koninkrijk de 30% Club opgericht door (onder anderen) Helena Morrissey, voormalig CEO van Newton Investment Management en thans Head of Personal Investing bij Legal & General en de archetypische City ‘super woman’. Het doel van deze beweging is om ondernemingen naar een niveau te tillen waar minimaal 30% van de leidinggevende posities wordt bekleed door vrouwen.

Op basis van dit gegeven (ondernemingen die onder leiding staan van zeer diverse managementteams hebben betere banden met klanten en boeken doorgaans betere langetermijnresultaten) zijn er enkele beleggingsproducten op de markt gebracht.

Deze ondernemingen zijn bijvoorbeeld op de beurs verhandelde fondsen (ETF’s) die beleggingen selecteren uit een index die gericht is op ondernemingen die goed presteren onder de 30%-regel. Het is nog vroeg, maar het lijkt erop dat deze producten goede resultaten boeken. Misschien kunnen we maatschappelijk meer bereiken met het promoten van gendergerelateerd beleggen dan met wetgeving op dit gebied.

Een voorbeeld van deze benadering op het gebied van direct lending is Karmijn Kapitaal, een in Amsterdam gevestigde start-up: zij neemt de particuliere-beleggingenroute naar gendergerelateerd beleggen en verstrekt krediet aan ondernemingen waarbij zowel mannen als vrouwen aan het roer staan. Naast het genderaspect richten zij zich ook op andere aspecten dan alleen aandeelhouderswaarde en bekijken diverse andere factoren die belangrijk zijn voor alle stakeholders.

Conclusie

Wij kunnen dus concluderen dat beleggen voor en door vrouwen in toenemende mate voordeel kan opleveren. En om die reden kunnen ook andere stakeholders zowel financiële doelstellingen behalen als maatschappelijke impact genereren. Niet voor niets is gendergelijkheid één van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG 5).

Auteur: Chris Brils, Senior Portfolio Manager Fixed Income Credits ACTIAM

Share Button