Het succes van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

Piet Sprengers, manager Duurzaamheidsstrategie en beleid bij ASN Bank, zag dit jaar toch ook veel positieve ontwikkelingen. Hij stond namelijk aan de wieg van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), dat een methodiek ontwikkelde om de CO2-voetafdruk van investeringen en leningen te meten. Krap zeven jaar later is PCAF uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk van 90 financiële instellingen dat hun impact meet.  

Piet, wat een impact! Hoe kijk jij terug op afgelopen jaar met alle ontwikkelingen rondom PCAF?

‘’Met een hele berg aan superlatieven eerlijk gezegd. Want wat wil je. Het is toch een beetje het verhaal van een paar pioniers in een garagebox die iets begonnen wat nu een wereldwijd succes is. Uiteraard trots maar ook best overdonderd en verbaasd dat het gelukt is wat we eigenlijk stiekem helemaal niet durfden te dromen: de wereldwijde financiële sector op het spoor zetten van het meten van hun klimaatimpact. Wij dachten eigenlijk altijd al dat dit een cruciale schakel is in het realiseren van de klimaatdoelen. Vanaf 2007 speelden we al met deze gedachte, totdat we er vanaf 2012 bij ASN Bank echt serieus een schep bovenop gooiden door een ambitieuze klimaatneutraal-doelstelling uit te spreken. Via de klimaatconferentie van Parijs in 2015, waar onze eerste methodiek met belangstelling werd ontvangen, groeide PCAF in enkele jaren uit tot een wereldwijd netwerk. En dit jaar heeft dat als climax geleid tot de lancering van een eerste gezamenlijk gedragen methodiek: de “Global Green House Gas Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry”.’’

Welke rol heb jij samen met alle collega’s van ASN Bank gespeeld in de PCAF?

‘’Dit is zeker een team effort geweest. Jeroen Loots van het expertisecentrum duurzaamheid heeft als projectmanager het hele circus in Nederland op gang weten te brengen. Later is daar Freek Geurts bij gekomen die het voor elkaar kreeg om álle data en spreadsheets in het gareel te krijgen. Voor dat hele proces hadden we best wel een uitgekiende aanpak. We zijn bij onszelf gestart en hebben extern en onafhankelijk advies gevraagd. Hierna zijn we deze resultaten gaan delen met andere banken (open source) waaruit we vervolgens een ‘coalition of the willing’ hebben gevormd om de methodologie wéér een stap verder te brengen. In dat proces zijn we nogal eens tegen muren opgelopen die we vervolgens wisten af te breken voor de volgende stap. Maar als je eenmaal een bepaald punt bent gepasseerd gaat de boel vliegen. Cruciaal was dat telkens een ander lid van die coalition of the willing iets inbracht of voor elkaar wist te krijgen waardoor het netwerk maar bleef groeien. Triodos, MN, ABN Amro en ook onze adviseur Guidehouse hebben allemaal een essentiële bijdrage geleverd. En daar doe ik vast anderen mee tekort.’’

ASN Bank heeft als doelstelling om in 2030 klimaatpositief te zijn. De Volksbank, waar ASN Bank onderdeel van uitmaakt, wil dan ook met al haar investeringen klimaatneutraal zijn. Wat is de komende jaren nodig om dit te bereiken?

‘’Dat zijn best veel dingen. Met name onze hypotheekportefeuille moet duurzamer en we moeten werk gaan maken van wat we noemen negatieve CO2-emissies; het opnemen en opslaan van CO2 uit de atmosfeer. Dat is echt the new kid on the block. Het gaat er dan om dat je naast met name energiebesparing, duurzame energie gaat opwekken maar ook – en dat is dus vooral nieuw – het broeikasgas CO2 uit de atmosfeer opneemt. Daar zijn allerlei technieken voor. De simpelste is wel; plant een boom! Het grote voordeel is dat we daarmee tegelijk onze biodiversiteitsdoelstelling kunnen realiseren. Twee vliegen in één klap. Want biodiversiteit is het volgende grote thema dat we oppakken. Ook op dit thema hebben we een alliantie opgericht, om impact op biodiversiteit te meten (PBAF), en ook dit samenwerkingsverband begint al aardig PCAF-achtige proporties aan te nemen!’’

Tot slot, het is bijna het einde van het jaar. Tijd om te reflecteren en te dromen. Wat is jouw grootste wens voor het komende jaar?

‘’Ik sta te popelen om aan het nieuwe jaar te beginnen. Ik wil graag dat 2021 het jaar van de hoop wordt. Dat we corona wat achter ons laten en dat we gaan geloven dat het kan: dat we die opwarming van de aarde kúnnen afremmen, dat we de biodiversiteit kúnnen herstellen en de mensenrechten weer gaan respecteren.

Er staan in 2021 twee belangrijke internationale conferenties gepland waar afspraken worden gemaakt, één voor biodiversiteit en één voor klimaat. Ik heb stiekem hoge verwachtingen daarvan omdat niet alleen de EU maar ook China en de VS daar ambitieuze plannen voor hebben. Tegelijk hoop ik dat ongelijkheid nationaal en internationaal aangepakt wordt. We vergeten vaak dat behoud van biodiversiteit en behoud van een veilig klimaat belangrijk is in de strijd tegen ongelijkheid en armoede. Niet alleen ver weg. Ook hier dicht bij huis. Het milieu is van vitaal belang voor de mensenrechten. We gaan dus zeker door met pionieren in onze garagebox.’’

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op de website van de Volksbank

Share Button