Leidt COVID-19 tot duurzame verandering?

De bijna wereldwijde COVID-19 lockdown kan enorme langetermijngevolgen hebben voor toekomst van energie, vastgoed, werk, onderwijs en gezondheidszorg.

De pandemie heeft geleid tot het grootste social-distancing experiment uit de geschiedenis. Zal de wereld teruggaan naar de status quo als we deze ontwrichting achter ons laten? Waarschijnlijk niet. Het is waarschijnlijk dat de lessen van het “go-remote” experiment blijvend zijn. De implicaties voor de toekomst van energie, vastgoed, werk, onderwijs en zorgverlening zijn enorm.

Toen BNP Paribas Asset Management vorig jaar zijn Global Sustainability Strategy publiceerde, benadrukte het de 3E ‘s’ (energy, environment & equality) – de belangrijkste duurzaamheidsuitdagingen waar de wereld momenteel mee te maken heeft:

  • Energietransitie
  • Duurzaamheid van het milieu
  • Gelijkheid en inclusieve groei.

Ten aanzien van de energietransitie heeft de sociale onthouding geleid tot een daling van het mondiale olieverbruik met meer dan 20%. De energiesector had echter al veel slechter gepresteerd dan de bredere aandelen- en high-yield-marktindices in de periode van het dieptepunt tijdens de Global Financial Crisis tot februari 2020.

Analyse door BNPP AM wijst op een scenario van lager geprijsde olie op de lange termijn. De convergentie van trends zoals een lager kunststofgebruik, elektrificatie van het transport en beleid om de gevolgen van de klimaatverandering af te zwakken lijkt de vraag naar olie verder te temperen.

Veranderingen in het werkpatroon zullen het woon-werkverkeer en het reizen beperken

Deze trend van lagere vraag naar olie wordt versterkt door het potentieel voor blijvend beperkt zakelijk woon-werkverkeer en reizen, als gevolg van de quarantainegerelateerde veranderingen in werkpatronen. Misschien begonnen grote olieproducenten zoals Saoedi-Arabië, toen ze zich van deze omschakeling bewust werden, juist daarom een strijd om marktaandeel, waardoor de olieprijzen zijn gezakt.

Lees hier een volledige analyse van de waarschijnlijke risico’s en kansen voor beleggers na de pandemie op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en gelijkheid en inclusieve groei.

Anupama Rames, ESG Analyst, Global Healthcare and Global ICT

Share Button