VBDO: acceptatie SDG’s door pensioenfondsen verloopt traag

Slechts een beperkt aantal grote pensioenfondsen heeft de duurzame VN-doelen onderdeel gemaakt van het beleggingsbeleid. De meerderheid doet dat nog niet vanwege gebrek aan capaciteit en kennis. Ook onduidelijkheid over financiële consequenties en meetbaarheid van de voortgang spelen de fondsen parten. Dit blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder de grootste vijftig pensioenfondsen. Frank van Alphen interviewde VBDO-onderzoeker Jacqueline Duiker en schrijft erover in PensioenPro:

‘Met name kleinere fondsen vinden het lastig de Sustainable Development Goals (sdg’s) toe te passen op hun beleggingsbeleid’, zegt VBDO-onderzoeker Jacqueline Duiker. Veel fondsen praten over sdg’s maar weinig fondsen hebben ze geïncorporeerd in hun beleid.

De belangrijkste redenen de sdg’s te omarmen, is dat fondsen het zien als een onderdeel van hun fiduciaire plicht. Ook noemen ze vaak de ethische noodzaak en reputatie als motieven.

Van de 42 pensioenfondsen die meededen aan het onderzoek rapporteren zeven over sdg’s. Dat zijn vaak de grotere fondsen zoals ABP, PFZW, PME en PGB. ‘Andere fondsen missen vaak de capaciteit om hier werk van te maken’, aldus Duiker.

Dat wil niet zeggen dat pensioenfondsen niet bezig zijn met de zeventien sdg’s. De meeste fondsen praten over de manier waarop ze die doelen voor 2030, zoals armoedebestrijding; stoppen van de klimaatverandering of het verbeteren van de gezondheidszorg, kunnen inbouwen in hun beleggingsbeleid. Duiker: “Als een fonds dat heel technocratisch aanpakt, vergt dat veel tijd. Voor de meeste sdg’s zijn nog geen hele concrete beleggingscriteria.’

‘Een fonds kan ook stap voor stap aan de gang gaan’, zegt Duiker. ‘Zo wil PME de komende vijf jaar 10% van het vermogen belegd hebben in sdg’s. Het staat nog niet vast hoe dat precies moet. Zo’n doel geeft een richting aan zodat iedereen in de organisatie een stip aan de horizon heeft. Pensioenfonds Horeca & Catering heeft onlangs ook een sdg-doel gesteld. In 2023 moet 4% sdg-proof zijn belegd.

Uitvoerders APG, PGGM en MN van de grote bpf’en worden gezien als voorlopers op het gebied van sdg’s. Veel van de aangesloten fondsen beleggen de komende jaren een substantieel deel van hun vermogen in sdg-gerelateerde beleggingen. APG en PGGM hebben een taxonomie ontwikkeld die andere fondsen kunnen gebruiken bij de beoordeling van hun beleggingen.

Lees het volledige interview

Download het onderzoeksrapport (pdf)

Share Button