Verantwoord ondernemen als fundament

Verantwoord ondernemen vormt de basis om te mogen opereren in de samenleving. Klanten of deelnemers in een pensioenfonds zullen ons niet alleen beoordelen aan de hand van onze producten en diensten, maar ook ten aanzien van onze manier van zakendoen. Als bedrijf zullen we een balans moeten vinden tussen hoe we effectief kunnen handelen op markten en hoe we rekening kunnen houden met de (veranderende) maatschappelijke en politieke opvattingen en verwachtingen. Een belangrijke manier om dat te doen is via duurzaam beleggen, omdat we op die wijze als pensioenbelegger grote impact en toegevoegde waarde voor de samenleving kunnen hebben.

Voor de meeste pensioenbeleggers is verantwoord beleggen niet langer een nicheactiviteit. Het maakt deel uit van de mainstreamactiviteiten. In de afgelopen jaren hebben we een duidelijke verschuiving in opvattingen en activiteiten op het gebied van duurzaamheid gezien. We zien het in regelgeving, overheidsbeleid en in de VN Sustainable Development Goals (SDG’s). Het belangrijkste is dat we het zien bij onze klanten – in het aantal pensioenfondsen, financiële instellingen en zelfs particuliere beleggers die naast financieel rendement nu ook minimale sociale en milieunormen eisen.

Wij zijn als pensioenbelegger ook aan het veranderen en evolueren om gelijke tred te houden met de veranderingen in de wereld om ons heen. Zo hebben we onze rechtstreekse betrokkenheid opgevoerd, met een sterke focus op klimaatvraagstukken en het introduceren van nieuwe producten voor klanten.

Investeringen aanwenden om een verschil te maken

Met verantwoord beleggen gaan we nu een nieuwe fase in. Waar het eerst ging over uitsluiting en daarna over ESG-integratie, gaat het nu over impact. Verantwoord beleggen gaat voor ons niet alleen om het rendement gegeven de mate van risico’s – het gaat ook om het juiste doen. Waar mogelijk kunnen we onze investeringen aanwenden om een verschil te maken, bijvoorbeeld om de klimaatverandering aan te pakken of de armoede te verminderen door de financiële zelfredzaamheid te vergroten.

De komende jaren zal er voor de implementatie van de SDG’s en ten behoeve van het Klimaatakkoord van Parijs een enorme kapitaalverschuiving moeten plaatsvinden. Schattingen geven aan dat maar liefst USD 4,5 triljoen per jaar nodig is. In de afgelopen twee jaar zijn duurzame investeringen wereldwijd met meer dan een derde gegroeid. Bij bijna de helft van alle beheerde activa in Europa en een kwart van alle activa in de VS worden ESG criteria meegenomen. We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt. Maar we zijn er nog niet.

Samenwerken met elke schakel in de keten

Om alle benodigde stappen te kunnen zetten, hebben we elke schakel in de keten nodig om zijn of haar steentje bij te dragen. Als belegger moeten we vaak tegenstrijdige belangen tegen elkaar afwegen; we moeten op zoek naar de “ideale oplossing” waarbij we financiële resultaten kunnen leveren aan onze klanten en de samenleving als geheel de juiste dienst bewijzen. Daartoe hebben we een overheid nodig die de juiste prikkels creëert. Bijvoorbeeld door middel van publieke financiering, garanties, belastingvoordelen en technische assistentie – zodat investeren in gebieden zoals schone energie of duurzaam vastgoed zinvol is, zowel financieel als sociaal of ecologisch.

Wat is de definitie van duurzaam beleggen?

We hebben ook steun nodig van toezichthouders en de bedrijven waarin we investeren; we hebben meer rapportages nodig; we hebben duidelijke regels, data en definities nodig – wat houdt precies een duurzame of groene investering in? We hebben ook meer analyse nodig, zodat we effectiever sociale en milieugegevens kunnen toepassen en deze gegevens kunnen koppelen aan verwachte beleggingsprestaties.

Ondanks dat we al een lange staat van dienst hebben in Nederland, is duurzaam beleggen nog steeds een relatief jonge wetenschap. Daarom dragen we als belegger bij aan nationaal en internationaal onderzoek. We werken samen met andere investeerders, bijvoorbeeld met de Investment Leaders Group (ILG) van het Cambridge Institute for Sustainibility Leadership. Maar ook met de Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas) die ik op dit moment als voorzitter mag representeren, zoals in de Taakgroep Financiering van het Nederlandse klimaatberaad.

Rendement op financieel en duurzaam vlak

Als pensioenbelegger is het onze taak financiële rendementen te leveren aan onze klanten; dit is onze focus en zal dat ook blijven. Met de juiste omgeving, de juiste regels, data en voorschriften willen we echter meer doen – niet alleen financiële rendementen leveren, maar er ook voor zorgen dat onze beleggingen bijdragen aan een duurzamere wereld. Gelukkig hoeft duurzaam beleggen niet ten koste te gaan van financieel rendement.

Roelie van Wijk-Russchen, Global Head of Responsible Business & Public Affairs bij Aegon Asset Management en tevens voorzitter van Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas) 

Deze blog is eerder gepubliceerd op de website van IIR

Share Button