Verkiezingen VS 2020: Groen plan of groene bubbel?

Het debat tussen Biden en Trump van deze week stond in het teken van bekvechten en gaf nauwelijks duidelijkheid over belangrijke onderwerpen voor de Verenigde Staten en de rest van de wereld. De uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen vormen de komende maand één van de meest onzekere factoren voor o.a. de Europese aandelenbeurzen. Veel Europese bedrijven die in Europa op de beurs genoteerd staan, zijn actief in de VS. Het is zelfs zo dat 23% van de pan-Europese verkopen worden gedaan in de VS (5-50% bandbreedte op sectorniveau) en veranderingen in regelgeving en beleid in de VS zullen daarop van grote invloed zijn. Gezien het diametraal tegenovergestelde klimaatbeleid in de campagnes van de kandidaten, vragen wij ons af hoe een overwinning van Biden (of Trump) de prestaties van Europese duurzame aandelen in ons universum zal beïnvloeden. In dit artikel belichten wij de impact van een overwinning van Biden met een meerderheid die groot genoeg is om wetswijzigingen op basis van zijn voorgestelde “Green Bill” door te voeren.

Een sterk ESG-momentum leidt tot beleidswijzigingen

Voordat we overgaan tot het evalueren van Bidens “Green Bill”, moeten we ons realiseren dat dit wetsvoorstel niet alleen de jongere generatie verleidt om op de Democraten te stemmen, maar dat Biden hiermee ook het groeiende wereldwijde ESG-momentum kan benutten om zo de Democratische agenda in Amerika te bevorderen.

Wereldwijd heeft een toenemend aantal bedrijven, voornamelijk in Europa, de ESG-criteria omarmd en duurzaamheid in hun strategieën, businessmodellen en management van compensatieparameters opgenomen. Zelfs een vermeende klimaatconservatieveling als BP haakt nu aan en heeft een ambitieuze nieuwe strategie aangekondigd die gericht is op het nakomen van de CO2-neutrale ambities in 2025.

De publieke opinie en focus van de overheid is al verlegd, hetgeen geleid heeft tot een Europees Groen Herstelplan. Bovendien heeft de Chinese overheid aangekondigd dat het haar ambitie is om voor 2050 CO2-neutraal te zijn; als Biden wint zien we de mogelijkheid dat ook de Amerikaanse focus verschuift naar een meer milieubewust model. Deze verschuiving, waarbij het klimaat als één van de belangrijkste kwesties op het gebied van wereldwijde veiligheid en buitenlandbeleid gezien wordt, is ongeëvenaard.
Er zijn meerdere factoren die de positieve verandering in vraag naar duurzame aandelen makkelijker maken, zoals de drastische vermindering van de kosten van schone energie, de snelle ontwikkeling van schone technologieën, lage rentes en de gevolgen van de COVID-19-pandemie.

Margarita Shevtsova – Senior Portfolio Manager Aandelen bij ACTIAM

Lees het volledige artikel of de engelstalige versie

Share Button