‘Voorspellende data brengen ons sneller naar Parijs’

Wil de samenleving de doelstellingen van ‘Parijs’ halen, dan moeten bedrijven hun CO2-uitstoot jaar na jaar drastisch beperken. Fondsmanager Stephan Langen is daarom blij met twee innovaties waarmee hij het ASN Duurzaam Aandelenfonds nog scherper richt op uitstootvermindering en daarmee op de impactdoelstellingen. ‘De duurzaamheidsperformance van bedrijven is voor ons de sleutel naar het vinden van meer mogelijkheden om te verbeteren en innoveren.’

Voor het fondsmanagement van de duurzame aandelenfondsen kan Stephan Langen putten uit het duurzaam beleggingsuniversum van ASN Impact Investors. Dit is een verzameling van beursgenoteerde bedrijven die voldoen aan de ASN duurzaamheidscriteria en na een grondige analyse zijn goedgekeurd – in 2021 waren het er 387. Zo investeert Langen dus al in de best beoordeelde bedrijven op het gebied van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. En toch heeft hij het afgelopen jaar nieuwe stappen gezet, die moeten bijdragen aan verdere verbeteringen in het kader van de duurzame beleggingsdoelstellingen.

Bijvoorbeeld de doelstelling de CO2-uitstoot zodanig te beperken dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot maximaal 1,5 graad. Sinds 1 oktober 2021 volgt het ASN Duurzaam Aandelenfonds daarom een nieuwe benchmark: de MSCI ACWI Climate Paris Aligned Total Return Index. Een tweede innovatie is de ontwikkeling van de impact factor voor de aandelenselectie.

Wat is de impact factor?

‘In essentie is de impact factor een nieuwe manier om duurzame data te gebruiken om de bedrijven waarin we kunnen beleggen ten behoeve van de portefeuilleconstructie te ranken.’

Maar er is toch al een duurzaam universum?

‘Klopt, en in het verleden werden bedrijven daarin toegelaten of van uitgesloten op basis van gegevens en informatie die vooral een momentopname gaven van een bedrijf en geen goed beeld van duurzame performance. De laatste jaren neemt de beschikbaarheid van data toe, deels ook door regelgeving als SFDR, de Sustainable Finance Disclosure Regulation die bijvoorbeeld voorschrijft dat we duurzaamheidsinformatie moeten opnemen in onze prospectussen. Landen en ook bedrijven geven steeds vaker targets af voor bijvoorbeeld het verminderen van hun emissies op weg naar de afspraken van het Parijsakkoord. Met de targets en plannen kunnen we vooruitkijken op basis van datapunten op bedrijfsniveau: wat zijn de te verwachten prestaties op het gebied van duurzaamheid? Dit was vijf jaar geleden onmogelijk geweest. Toen moesten we het doen met de carbon footprint zoals die achteraf werd gerapporteerd – als dat al gebeurde.’

Hoe werkt de impact factor?

‘Voor de portefeuillesamenstelling van bedrijven voor ons ASN Duurzaam Aandelenfonds uit het duurzame universum voerden we tot voor kort voornamelijk financiële analyses uit. We werkten hierbij met verschillende financiële factoren. We keken naar de ‘kwaliteit’ van de bedrijven, zoals winstgevendheid en goed bestuur, en naar hun relatieve waardering ten opzichte van de markt. We werken nu met minder financiële factoren en aan de quality factor en value factor hebben we de impact factor toegevoegd.

De impact factor hebben we samen met Achmea Investment Management ontwikkeld en draait om duurzaamheid. We wegen daarin klimaat, biodiversiteit en mensenrechten mee, met een aandeel van 50% voor het klimaat, 25% voor biodiversiteit en 25% voor mensenrechten. De bedrijven krijgen scores voor elk thema. Dat resulteert dan weer in een totaalscore per bedrijf, die wordt meegenomen met de financiële scores om tot een totaalscore per bedrijf te komen. De ranking van die totaalscores leidt tot de uiteindelijke portefeuille.’

En zie je al resultaat?

‘Zeker! Die toevoeging van de impact factor aan de ranking heeft het afgelopen jaar nogal wat gevolgen gehad voor het fonds, dat met 1,7 miljard euro het grootste fonds is van ASN Impact Investors. Het is heel gaaf om te zien dat de uitstoot van die portefeuille al significant lager is geworden. En dat was exact onze intentie: met duurzame, voorspellende data onze portefeuille verder verbeteren. De impact factor is er allereerst om bij te dragen aan de duurzame doelstellingen van het fonds. We maken natuurlijk voortdurend financiële analyses, maar het is nog te vroeg om uitspraken te doen over de verandering in rendement. Wat vooropstaat, is onze overtuiging dat juist de bedrijven die stappen maken op het gebied van duurzaamheid op de langere termijn outperformers zullen blijken.’

En dan de Paris Aligned benchmark. Waar staat die voor?

‘Die nieuwe index is door MSCI samengesteld uit grote en middelgrote beursbedrijven wereldwijd die op koers liggen om, zoals de naam al aangeeft, de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Daarvoor zullen ze moeten ‘decarboniseren’; hun CO2-uitstoot tot 2050 jaarlijks met gemiddeld 7 procent moeten verminderen. De index gaat tot 2030 zelfs uit van jaarlijks 10 procent.’

En vanwaar de overstap?

‘Vorig jaar hebben we als specifieke doelstelling voor het aandelenfonds geformuleerd dat het, wat CO2-uitstoot betreft, minimaal het Parijs-akkoord moet volgen. Daarom waren we blij met de nieuwe index. Tot 1 oktober 2021 volgden we de algemenere MSCI All Country Weighted Index. Eigenlijk vormde dat niet de juiste maatstaf om de prestaties van ons aandelenfonds tegen af te zetten, omdat wij een veel duurzamere selectie maken. De nieuwe Paris Aligned-index past beter bij onze duurzame doelstellingen en houdt onze financiële prestaties goed vergelijkbaar.’

Sturen op decarbonisatie, levert dat niet de prikkel op om te kiezen voor bedrijven die nog enorme stappen kunnen en moeten maken?

‘Het zou best kunnen dat we nu een bedrijf opnemen met een relatief hoge uitstoot, dat wel op het pad ligt dat wij nastreven. Als we ‘grotere vervuilers’ er niet toe bewegen om hun emissies te verminderen, dan komen we er namelijk met zijn allen niet. We willen in de transitie investeren, in bedrijven die de transitie doormaken. Maar we zullen de bedrijven die het nu al goed doen, echt niet mijden. En bijvoorbeeld olie of gas doen we gewoon niet. Punt uit.’

‘Het zou best kunnen dat we nu een bedrijf opnemen met een relatief hoge uitstoot, dat wel op het pad ligt dat wij nastreven. Als we ‘grotere vervuilers’ er niet toe bewegen om hun emissies te verminderen, dan komen we er namelijk met zijn allen niet. We willen in de transitie investeren, in bedrijven die de transitie doormaken. Maar we zullen de bedrijven die het nu al goed doen, echt niet mijden. En bijvoorbeeld olie of gas doen we gewoon niet. Punt uit.’

Wordt 2022 een jaar om bij te komen?

‘We zijn trots op wat we hebben geïmplementeerd en dat we na zes maanden voorzichtig de conclusie kunnen trekken dat het werkt. Maar dat betekent niet dat we in 2022 het selectieproces niet verder zullen blijven verbeteren en dat we niet op zoek blijven naar nog meer duurzaamheidsdata om te integreren in onze processen. De duurzaamheidsperformance van bedrijven is voor ons de sleutel naar het vinden van meer mogelijkheden om te verbeteren en innoveren.’

Dit interview verscheen eerder dit jaar in het Impact Report 2021. Stephan Langen is recent aangesteld als interim Hoofd Portfoliomanagement van ASN Impact Investors.

 

Share Button