PFZW verkoopt opnieuw tientallen beleggingen in olie- en gasondernemingen

Bron
PFZW

Pensioenfonds PFZW heeft belangen in 78 bedrijven die actief zijn in de fossiele energiesector volgens plan verkocht. De verkoop is onderdeel van een twee jaar durend programma dat er op is gericht om met heldere doelstellingen de fossiele sector te bewegen haar activiteiten sneller in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.

Naast het verkopen van belangen – vorig jaar zijn ook al aandelen en obligaties in 114 fossiele ondernemingen verkocht – heeft PFZW een intensieve aandeelhoudersdialoog opgezet met twaalf van de grootste spelers in de fossiele energiemarkt.

78 bedrijven met onvoldoende voortgang

De 78 verkochte bedrijven hebben onvoldoende voortgang geboekt in het verkleinen van de CO2-voetafdruk van hun productieproces, de energie die ze daarvoor inkopen en de producten die ze vervolgens verkopen. Bij de nu verkochte belangen gaat het om bedrijven als Dana Gas, Diamondback Energy, Tourmaline Oil Corp , en Vivo Energy.

Joanne Kellermann, voorzitter van het PFZW-bestuur: “Door de inval in Oekraïne en de sterk gestegen energieprijzen is een snelle energietransitie nog nooit zo belangrijk geweest. We gaan door met onze vorig jaar ingezette aanpak om druk te zetten op de fossiele energiesector. Het gaat niet alleen maar over het verkopen van beleggingen in bedrijven, omdat dat op zichzelf niet bijdraagt aan het oplossen van het klimaatvraagstuk. Daarom zetten we ook onze kracht als aandeelhouder in om de fossiele sector te bewegen tot een snellere transitie naar hernieuwbare energie”.

Drie fasen

Het tweejarige fossiele energieprogramma kent drie fasen die we van tevoren bij de betreffende ondernemingen hebben aangekondigd. In fase 1 zijn alle fossiele energiebedrijven verkocht die geen enkele CO2-reductiedoelstelling bleken te hebben. Dit waren 114 ondernemingen met een waarde van circa 470 miljoen euro. Fase 2 is nu afgerond en daarmee zijn de fossiele energieondernemingen verkocht die wél een reductiedoelstelling hebben maar zich niet nadrukkelijk committeren aan de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs. Dit zijn 78 ondernemingen met een waarde van ruim 303 miljoen euro. PFZW heeft nu nog zo’n 94 bedrijven uit deze sector in portefeuille met een waarde van 2,7 miljard euro.

In fase 3, die nu aanbreekt, moeten de 94 fossiele energie-ondernemingen waar wij nu nog in beleggen uiterlijk eind 2023 een overtuigende en verifieerbare strategie voor hun klimaattransitie hebben opgesteld, inclusief doelstellingen voor de korte en middellange termijn, die overeenstemmen met ‘Parijs’. Dit geldt niet alleen voor scope 1 en 2 (reduceren van CO2 in het bedrijf zelf) maar ook scope 3: het verkleinen van de voetafdruk van de verkochte producten.

Als de resterende fossiele energiebedrijven in onze beleggingen de gevraagde verifieerbare plannen eind dit jaar niet hebben vastgesteld, verkopen wij onze belangen.

Intensieve dialoog met twaalf ondernemingen gaat door

In onze dialoog richten we ons op ondernemingen die in de fossiele energiesector bereidheid laten zien om de duurzame transitie te maken. Zij kunnen in de olie- en gassector een belangrijke rol spelen in de noodzakelijke verduurzaming van ons energiesysteem, omdat ze daarvoor de schaal, het kapitaal en de kennis in huis hebben. PFZW is voor ruim 1 miljard euro belegd in deze twaalf ondernemingen.

Beleggingen in duurzame energie ruim dubbel zo groot als in fossiel

Met de verkoop van 78 ondernemingen in de fossiele energiesector, is deze sector nu nog goed voor 1,2% van de beleggingsportefeuille. De beleggingen in duurzame energie (SDG7) vormen inmiddels 2,8% van de beleggingen, dat is gelijk aan 6,1 miljard euro. De verschuiving van fossiel naar duurzaam past in de ambitie van PFZW om de gehele beleggingsportefeuille in lijn te brengen met het Akkoord van Parijs en zo bij te dragen aan een klimaat-neutrale wereld die maximaal 1,5 graden opwarmt.

Share Button