Zijn uw vermogensbeheerders echt duurzaam?

Hoe “groen” is uw vermogensbeheerder echt? Drie onafhankelijke beoordelingen kunnen duurzaam beleggen transparanter maken.


Gegeven de formidabele groei van het aantal ondertekenaars van de Principles for Responsible Investment (PRI) is duurzaam beleggen mainstream geworden onder vermogensbeheerders.

Een PRI-ondertekenaar zijn houdt verplichtingen in zoals het meenemen van milieu, sociale en bestuurskwesties (ESG) in beleggingsbeslissingen. De feitelijke praktijk schiet echter vaak tekort. Dit leidt tot legitieme zorgen van beleggers over zogenaamde greenwashing.

Drie recente beoordelingen scheppen meer duidelijkheid over de duurzaamheidspraktijken van vermogensbeheerders.

ShareAction’s “Point of No Returns” rapport

Dit rapport analyseert 75 van ’s werelds grootste vermogensbeheerders met meer dan 56 triljoen USD aan beheerd vermogen. Het is bemoedigend dat 92% van de vermogensbeheerders aan de analyse heeft deelgenomen, maar de resultaten zijn gemengd. Slechts vijf managers – waaronder BNP Paribas Asset Management – tonen leiderschap in de sector, met een A-rating. Meer dan de helft – waaronder 50% PRI-ondertekenaars – valt in de categorieën D en E.

Onderzoek en tool van het WNF naar verantwoorde beleggingspraktijken van vermogensbeheerders

RESPOND, gelanceerd in januari (2020), neemt een andere invalshoek. Meer dan een ranking, is het ontworpen als een instrument om vermogensbeheerders te helpen bij het verbeteren van de veerkracht van de portefeuille en de afstemming op een koolstofarme en duurzame toekomst.

MajorityAction’s rapport “Climate in the boardroom”

In dit rapport werden de stempraktijken van 25 van ’s werelds grootste vermogensbeheerders geanalyseerd.  Het doel was na te gaan in hoeverre zij hun fiduciaire taak vervullen. Met andere woorden, gebruiken ze hun invloed om ondernemingen in de portefeuilles richting het afstemmen van hun praktijken op de doelen van het Akkoord van Parijs te sturen?

Lees meer over de kwaliteit van de duurzame beleggingspraktijken van vermogensbeheerders

Paul Milon, Sustainability & ESG integration Specialist, Asia Pacific at BNP Paribas Asset Management

Share Button