Webinar EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Webinar EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Wanneer

08/07/2021    
16:00 - 17:00

Waar

Webinar
nvt, Online

De EU heeft haar ambities op het gebied van duurzaamheid neergelegd in het EU Actieplan voor Duurzame Financiering. De Informatieverordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en Taxonomieverordening maken daar deel van uit. Hoe moet er gerapporteerd worden over duurzaamheidsrisico’s, tegen welke implementatievraagstukken lopen financiële organisaties aan en op welke wijze kunnen financiële organisaties de implementatie afstemmen op hun ambities op het gebied van duurzaamheid? Tijdens het webinar worden deze vragen beantwoord.

4ESG Consulting organiseert samen met Addition Knowledge House op donderdag 8 juli 2021 van 16-17 uur dit webinar. Het webinar wordt in het Nederlands gegeven via MS Teams. Het wordt een interactieve sessie met voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Programma

Wetgeving, alle ins en out

Miranda Haak, partner bij 4ESG Consulting

De nieuwe Europese duurzaamheidswetgeving raakt alle financiële instellingen. Ook als een instelling niets of weinig met duurzaamheid doet, zal actie moeten worden ondernomen. De nieuwe wetgeving is omvangrijk en complex. Miranda zal terugblikken op hoe financiële partijen level 1 van de SFDR hebben geïmplementeerd, wat de vereisten zijn vanuit SFDR level 2 en de Taxonomie en wat de raakvlakken zijn van deze verordeningen.

Rapportages over duurzaamheidsrisico’s

Harm Prins, partner bij DEX Data Explorers en partner van Addition

Na de inwerkingtreding van de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) zijn vanaf 10 maart 2021 veel deelnemers aan financiële markten en financieel adviseurs onderworpen aan nieuwe rapportageverplichtingen. SFDR schrijft regels voor om zowel de integratie van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsprocessen als de rapportage aan beleggers te bevorderen. Ter ondersteuning van de SFDR-processen biedt Addition  DEX Regulatory Suite voor SFDR. DEX RS genereert wettelijke rapportages met behulp van de SFDR-specificaties.

Implementatievraagstukken SFDR

Bas Knol, partner bij 4ESG Consulting

Financiële instellingen hebben verschillende ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Dat zie je niet alleen terug in instrumenten die worden ingezet om deze MVB-ambities te realiseren, maar ook in de wijze waarop duurzaamheidswetgeving wordt geïmplementeerd. Bas zal stil staan bij de relatie tussen het ambitieniveau en hoe de SFDR en Taxonomie kunnen worden geïmplementeerd en tegen welke implementatievraagstukken financiële instellingen aanlopen.

Meld u aan voor het webinar

U kunt zich aanmelden voor het webinar door een e-mail te sturen naar webinar@4esgconsulting.nl. Vermeld daarin uw naam en organisatie.

Share Button
Kaart niet beschikbaar