Werkconferentie Financiering Circulaire Initiatieven

Werkconferentie Financiering Circulaire Initiatieven

Wanneer

15/12/2020    
13:00 - 16:00

Waar

Webinar
nvt, Online

 

Op 15 december is de Werkconferentie Financiering van Circulaire Initiatieven. Dit is een vervolg van een ronde tafelbespreking hierover op 7 juli j.l. Een belangrijk onderwerp voor de transitie naar de circulaire economie!

Programma:

  1. A) Documentaire, call to action!

Op 14 december wordt een documentaire online gezet die gaat over de funding problematiek en welke oplossingsrichtingen er zijn. In de documentaire komen grote financiers, ondernemers, politici, duurzame inkopers en grote denkers aan het woord. Het is goed om deze voorafgaand aan de webinars te bekijken, de documentaire is een call to action om circulair financieren op te schalen. Sprekers in de documentaire zijn Michael Braungart, een aantal circulaire ondernemers, banken en andere financiers, spreker van de EU en de Staatssecretaris van IenW, Stientje van Veldhoven. Duur van de documentaire is ongeveer 45 minuten. 

  1. B) Webinars, dieper ingaan op benodigde actielijnen:

         13:00-13:45 Webinar vergroten aanbod financiering circulaire initiatieven

Focus hierbij is op verschillende financieringsvormen en hoe die gezamenlijk kunnen zorgen voor meer financieringsmogelijkheden voor circulaire initiatieven.

Sprekers: Metabolic, Goldschmeding Foundation, DOEN Participaties, Invest-NL en ABN AMRO

         14:00-14:45 Webinar metrics
Wat is circulair en hoe maken we dit vergelijkbaar? Hoe kunnen we komen tot een gemeenschappelijke standaard?

Sprekers: Circle Economy, Rabobank, PGGM

         15:00-15:45 Webinar belemmeringen in regelgeving
Hier wordt gekeken naar de oplossingen voor onderkende juridische belemmeringen bij het verlenen van financiering, bijvoorbeeld regelgeving met betrekking tot ketenfinanciering.

  Sprekers: Rabobank, ING, Stichting DOEN

           15:45 tot 16:00 samenvatting en afsluiting.

Deze werkconferentie komt tot stand in een samenwerking van een brede groep van gecommitteerde partijen, onder andere: Invest-NL, Rabobank, ABN AMRO, ING, Triodos Bank, PGGM, Doen Participaties, Versnellingshuis Nederland Circulair!, Circle Economy, Goldschmeding Foundation en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op basis van uw input tijdens de webinars wordt een kort videoverslag gemaakt en online gezet. De uitkomsten van de webinars zijn tevens input voor de verdere uitwerking van de gezamenlijke actieagenda financiering en circulaire economie.  Uw input is daarom zeer gewenst en belangrijk. We hopen op uw komst!

Inschrijven kan via:

https://webinar.streampartner.nl/werkconferentiefinancieringcirculaireeconomie

 U ontvangt dan de link naar de documentaire en de link naar de webinars.

Share Button
Kaart niet beschikbaar