Partnernieuws DoubleDividend

DoubleDividend is een onafhankelijke specialist op het gebied van verantwoord beleggen. Zij is beheerder van beleggingsfondsen en biedt vermogensbeheer op maat. DoubleDividend wil met haar activiteiten een brug slaan tussen financieel en maatschappelijk rendement en heeft dit in haar statuten als eerste doel vastgelegd. Het ‘Double’ in onze naam staat dan ook voor een financieel én een maatschappelijk rendement.

Onze onderscheidende beleggingsfilosofie

Ondernemingen die worden geselecteerd moeten voldoen aan de DoubleDividend ‘schijf van vijf’ kwaliteitscriteria; koplopers op het gebied van duurzaamheid, een sterk bedrijfsmodel, een bewezen track record ten aanzien van omzet- en winstgroei, een sterke balanspositie en een aantrekkelijke waardering.

Verduurzamen volgens DoubleDividend is inspelen op drie wereldwijde uitdagingen: klimaat, ecosystemen en welzijn. DoubleDividend belegt dan ook in ondernemingen die inspelen op kansen, oplossingen bieden en met hun productieproces, producten en/of diensten een positieve impact hebben op één van de genoemde uitdagingen. Duurzaamheid is daarmee onderdeel van kwaliteit en biedt daarmee voor de belegger een positieve bijdrage aan het risico- rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille. De overtuigingen die samen onze beleggingsfilosofie vormgeven, staan niet los van elkaar. Duurzaamheid, kwaliteit, risico en rendement en beleggingshorizon zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. Onze onderscheidende beleggingsfilosofie leidt tot goede resultaten.

Integratie ESG en Sustainable Development Goals

Onder de drie door DoubleDividend benoemde wereldwijde uitdagingen, klimaat, ecosystemen en welzijn kunnen de zeventien door de Verenigde Naties vastgestelde mondiale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) gerangschikt worden. De SDGs zijn naar onze mening een goed uitgangspunt voor een brede duurzaamheidsagenda. Door deze focus zijn de SDGs meegenomen in onze duurzaamheidsanalyses.

Beleggingsfondsen

De beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend (DD-Fondsen) sluiten volledig aan bij onze onderscheidende beleggingsfilosofie, voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen en kennen een goede spreiding. Daarnaast bieden de DD-Fondsen een aantal additionele voordelen: een kosten- en belastingefficiënte invulling, jaarlijkse dividenduitkeringen en een complete rapportage via het maandbericht. De DD-Fondsen hebben een goede liquiditeit (een open-end structuur en dagelijks verhandelbaar).