Partnernieuws StartGreen Capital

StartGreen is een van de grootste impactfondsmanagers in Nederland. Sinds 2006 bouwen we samen met impact-ondernemers aan een duurzame economie: een economie die zichzelf niet uitput en waaraan iedereen naar zijn of haar beste vermogen kan meedoen.

Katalysator van vooruitgang

StartGreen wil een katalysator zijn van vooruitgang: een versneller van de transitie naar een duurzame toekomst. Dit doen wij door te investeren in ondernemingen en projecten die een positieve bijdrage leveren aan mens en milieu. Met onze diverse en flexibele financieringsmogelijkheden helpen wij ondernemers hun duurzame ambities te realiseren.

Dubbel rendement

De investeringen van StartGreen laten zien dat financieel en maatschappelijk rendement heel goed samengaan. Al onze investeringen dragen bij aan minimaal één van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de UN. Voor ons zijn de energietransitie, de circulaire economie en diversiteit & inclusiviteit focusthema’s.

Meetbare impact

De fondsen van StartGreen beogen een meetbaar positief effect op milieu en maatschappij met investeringen die voldoen aan de SFDR-definitie ‘duurzame belegging’. StartGreen maakt op grote schaal impact, die we met onze eigen methodologie zo objectief mogelijk meten. Daardoor weten we dat onze portfoliobedrijven in 2020 gezamenlijk bijna 300.000 ton CO2-reductie hebben gerealiseerd. Dat staat gelijk aan de uitstoot van 90.000 personenauto’s.

Hoe maakt StartGreen het verschil?

In ons Impact Report kunt u precies lezen welk verschil we maken en hoe we dat doen. Kort samengevat doen we dat door:

  • te investeren en te beheren

    Wij investeren in impact-ondernemingen met zowel leningen als risicokapitaal en beheren deze financieringen zorgvuldig.

  • thema’s in de markt te signaleren

    Met een ervaren team van specialisten signaleren wij in een vroeg stadium thema’s in de markt die financiering nodig hebben.

  • nieuwe fondsen te ontwikkelen

    Samen met onze investeerders ontwikkelen wij nieuwe fondsen en financieringsmogelijkheden die de transitie naar duurzame energie, circulariteit en diversiteit versnellen.