SNS bank verbreedt haar beleggingsassortiment met twee duurzame ASN-fondsen

SNS bank breidt op 20 november haar assortiment beleggingsfondsen uit met twee duurzame fondsen van de ASN Bank. Naast het SNS Eco Aandelenfonds biedt SNS bank beleggers nu ook de mogelijkheid te beleggen in het ASN Aandelenfonds en het ASN Groenprojectenfonds. Door toevoeging van het ASN Groenprojectenfonds kunnen beleggers nu ook via SNS bank profiteren van de fiscale voordelen in het kader van de huidige én de nieuwe belastingwetgeving.

Het opnemen van twee duurzame ASN-beleggingsfondsen in het assortiment van SNS bank is een logische stap, gelet op de groeiende acceptatie bij een breder publiek van financiële producten die gebaseerd zijn op ethische uitgangspunten. SNS bank beschikt over specialistische kennis op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen via SNS Asset Management (gericht op de institutionele beleggers, en met jarenlange ervaring in bedrijfsresearch) en de ASN Bank (gericht op particuliere klanten en organisaties, uitsluitend met duurzame spaar- en beleggingsproducten). De ASN Bank maakt vanaf 1998 deel uit van SNS bank Nederland en is sinds haar oprichting in 1960 actief op dit specifieke terrein. Deze uitstekende uitgangspositie wordt nu gebruikt om financiële diensten op het gebied van duurzaamheid dichter bij de particuliere relaties van SNS bank te brengen.

Het ASN Aandelenfonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde bedrijven. Dit fonds hanteert voor het daaraan ten grondslag liggende bedrijfsonderzoek strikte maatschappelijk verantwoorde criteria op het gebied van milieutechnologie, sociaal gedrag en mensenrechten. Het fonds biedt al jaren een uitstekend rendement (over 1999 52%). Het ASN Groen-projectenfonds is een groenfonds volgens de normen van de Nederlandse overheid. Het fonds verstrekt leningen aan Nederlandse ondernemers in officieel goedgekeurde groene projecten gericht op ondermeer milieu, natuur en duurzame energie, tegen een rente die lager is dan de markt-rente. Voor huidige en toekomstige beleggers in het ASN Groenprojectenfonds gelden fiscale voordelen.

Share Button