Gemeente Zoetermeer belegt niet duurzaam, maar beantwoordt wel zuinig

(Gepubliceert in De Zoetermeersche Courant van 14 november 2001).

De motie van ChristenUnie/SGP was destijds bedoeld om de gemeente aan te zetten tot maatschappelijk verantwoord beleggen: instellingen bij wie ze geld apart zet, moeten zich aan bepaalde normen houden (geen natuur- en mensonvriendelijke beleggingen). Maar dat het college van burgemeester en wethouders vervolgens heel wat papier bespaart door zijn antwoord tot één A4-tje met bovendien een afwijzend antwoord te beperken, gaat veel partijen te ver.

In de visie van de wethouders heeft Zoetermeer simpelweg de middelen niet om aan lange-termijnbeleggingen te doen. En korte-termijndeposito’s worden uitbesteed aan grote financiële instellingen, die ‘te goeder naam’ zouden zijn. Dus leek een reglement hierover nutteloos.
"Dat is wel íets te gemakkelijk van het college", moest D66-woordvoerder Hans Haring gisteravond mede namens PvdA en GroenLinks haar collega Helen du Bois van CU/SGP bijvallen. Opmerkelijk was dat het mondeling verweer dit keer niet van de VVD kwam – die hield zich op de achtergrond. Die kwam uitgerekend van Menno Paats van het CDA, die naar de mening van zijn collega’s een erg rigide discussie over dit onderwerp voerde. Paats graaide argumenten bijeen waarom de gemeente zich moest onthouden van dergelijke regels bij beleggingen. "Als je écht christelijk financieel beleid wil voeren, moet je überhaupt niet willen beleggen". Daarnaast ging het hem te ver om als lokale overheid financiële instellingen te controleren, en al helemaal om standpunten van maatschappelijke groeperingen over te nemen.
"Als gemeente kan je wél aangeven wat er met je geld mag gebeuren als het apart gezet wordt", moest D66-voorman Flip Huisman ingrijpen. Zo heeft de provincie vastgelegd naar welke goede doelen de winst uit rente gaat. Namens het college beloofde wethouder Eric Leupe dat uitgebreider naar de motie wordt gekeken. Door de discussie kreeg die echter wel een andere inhoud. Want, daar waren de partijen het over eens, beleggen is niet aan de gemeente besteed.

Share Button