Congres pensioenfondsen: duurzaam ondernemen belangrijke ontwikkeling

Op 9 januari jl. hield De Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen een symposium in het Evoluon te Eindhoven met als thema:

CORPORATE GOVERNANCE, AN ASSET NOT A LIABILITY.

Tijdens de lezingen van onder meer Jeroen van der Veer (President-Directeur Shell) en dhr. Frijns (Directeur vermogensbeheer ABP) kwam duidelijk naar voren dat duurzaam ondernemen zowel voor de pensioenfondsen als voor bedrijven zelf een belangrijke, niet te missen ontwikkeling is.

Volgens Van der Veer kan een bedrijf via duurzaam ondernemen een "License to Grow" verkrijgen van de samenleving. Noodzakelijk om de beste klanten, werknemers en aandeelhouders te hebben, te houden en te krijgen.

Het congres ging verder vooral over corporate governance. Minister Zalm van Financiën sprak het volgende uit op het congres:

"Daarnaast zal de maatschappelijke trend naar meer transparantie en verantwoording ook aan pensioenfondsen en andere institutionele beleggers niet voorbij gaan. Werknemers, pensioengerechtigden, polishouders en aandeelhouders zullen het bestuur en directie van institutionele beleggers aanspreken over de wijze waarop zij hun instellingen besturen. Dit geldt ook voor het gevoerde beleggingsbeleid. In toenemende mate wordt aan besturen van pensioenfondsen gevraagd gedragscodes op te stellen als uitgangspunt voor het beleggingsbeleid. Onderdeel van die codes vormt veelal een beleid ten aanzien van corporate governance. Ook in het buitenland is de discussie over “pension fund governance” gaande. Zo zijn in de Verenigde Staten veel pensioenfondsen verplicht hun stemrechten te benutten. In het Verenigd Koninkrijk heeft een deskundigengroep de overheid in de zomer van 2001 geadviseerd om de institutionele beleggers aldaar verplicht te stellen transparant en openbaar te maken hoe zij van hun rechten gebruik hebben gemaakt. Net als de discussie over corporate governance is het niet uit te sluiten dat ook deze discussie via een westenwind de Noordzee zal overwaaien."

Share Button