NIPO: aantal beleggers in houtplantages gehalveerd t.o.v. 1999

Bron
NIPO

Uit een grootschalig NIPO-onderzoek in september 2001 bij 2.335 financiële beslissers, blijkt dat 2,3 miljoen huishoudens hun geld bancair beleggen. Dat is een stijging van 300.000 huishoudens vergeleken met najaar 1999. 1,3 miljoen huishoudens beleggen geld via levensverzekeringen en 500.000 huishoudens via een beleggingshypotheek. In totaliteit (inclusief dubbeltellingen) komt dit neer op circa 3 miljoen huishoudens die beleggen; een toename van 400.000 huishoudens vergeleken met najaar 1999. KPN is het meest populaire aandeel en wordt door 397.000 huishoudens in portefeuille gehouden.

Het aantal particuliere beleggers in houtplantages is in 2001 afgenomen naar 15.000. Meer dan een halvering van het aantal in 1999 (31.000).

Aan de huishoudens die beleggen in individuele Nederlandse aandelen (direct verhandeld via de beurs), is gevraagd welke aandelen zij binnen hun huishouden in portefeuille hebben. Opvallend is dat veel beleggers massaal in KPN en Getronics zijn gestapt. Helaas is onbekend of ze dat voor of na de koersval van de aandelen hebben gedaan.

1. KPN 397.000
2. AHOLD 244.000
3. ABN AMRO 237.000
4. Getronics 221.000
5. Philips 162.000
6. ING 158.000
7. TNT Post groep 121.000
8. Koninklijke Olie 106.000
9. AEGON 102.000
10. Libertel 102.000

Share Button