FEC-onderzoek over risico’s voor beleggers in niet-geregistreerde groene instellingen

Er zijn enige tientallen niet-geregistreerde groene instellingen (NGGI’s) actief. Een werkgroep van het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft onderzoek gedaan naar deze NGGI’s. Het merendeel van de NGGI’s biedt deelnemingen aan op individuele basis in (teak)houtprojecten. Er is naar schatting meer dan EUR 200 miljoen in NGGI’s belegd. Dergelijke individuele deelnemingen staan thans niet onder toezicht van DNB en/of STE. De meeste NGGI’s zijn bewust zo opgezet, dat zij niet onder dit toezicht vallen. Het ontbreken van toezicht kan risico’s inhouden voor beleggers. De voorgespiegelde hoge rendementen en het lage risicoprofiel zijn gebaseerd op zeer optimistische toekomstverwachtingen en niet op reeds behaalde resultaten.

Op basis van het FEC-onderzoek is er alle aanleiding om beleggers te wijzen op de risico’s die ze lopen met het beleggen in niet-geregistreerde groene instellingen. Beleggers kunnen bij DNB en STE nagaan of aanbieders van groene beleggingen zijn geregistreerd of hun prospectus hebben gedeponeerd.

Lopende en geplande activiteiten van FEC-partners

Er is vanuit het FEC een projectgroep gestart onder leiding van het OM Amsterdam. Tegen een aantal NGGI’s is door de FIOD-ECD strafrechtelijk onderzoek gestart. Een aantal onderzoeken heeft geleid tot veroordelingen. Ook de KLPD heeft onderzoek verricht. Naast overtreding van financiële toezichtwetten en fiscale delicten zijn ook delicten als oplichting, verduistering en valsheid in geschrift geconstateerd. In sommige gevallen zijn beleggers hun geld kwijtgeraakt. DNB rondt begin 2002 een evaluatie af van het beleggen in onder andere (teak)hout. Het Ministerie van Financiën bereidt wetgeving voor om ervoor te zorgen dat de consument goed wordt geïnformeerd over de kenmerken van dit soort beleggingen, en beziet of er een verdergaande vorm van toezicht op de aanbieders ervan moet komen.

De Belastingdienst voert reguliere controle-activiteiten uit.

In de FEC-werkgroep zaten vertegenwoordigers van de financiële toezichthouders DNB en STE, de Belastingdienst, de FIOD-ECD en KLPD en van het Ministerie van Financiën.

Informatie over het FEC

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is gericht op het versterken van de integriteit van de financiële sector. Het is een samenwerkingsverband van OM, DNB, STE, PVK, Belastingdienst, FIOD-ECD, politie, MOT en KLPD. Het FEC is gevestigd in Amsterdam.

Share Button